روز مسعود شورا
روز مسعود شورا
ع. کمالی - مسعود محمدی را می توان از معدود اعضای شورای شهر کرج دانست که بی حاشیه در این شورا حضور داشته و دارد، هر چند که برخی معتقدند این عضو شورا می بایست با توجه به سابقه حضورش در شهرداری و تجربه ای که در این حوزه دارد، بیشتر از سایر اعضا، پویایی داشته باشد، اما همین سکوت او، در چهار ماه و اندی گذشته، نشان داد که مسعود، مسعود است، اما همان مسعودی که انتظارش می رفت.

طرح بررسی شده در دو جلسه هفتم و هشتم کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر کرج که در جلسه سی و دوم شورای شهر قرائت و بررسی شد، نشان داد که حضور مسعود محمدی در این کمیسیون بی علت نبوده و در این چهار ماه و اندی سکوت تلاش کرده تا به زیر ساخت های این شهر توجه کند.

تصویب به اتفاق آرای مصوبه کمیسیونی که او مسئولیت اش را بر عهده داشت، نشان داد که مسعود توجه جدی به اقدامات زیر بنایی دارد و تلاش دارد تا  در این مسیر اقدامات جدی و اساسی داشته باشد.

بازگردانی و اورهال نمودن ۲۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده و همچنین واگذاری بیش از ۳۰ دستگاه اتوبوس صفر کیلومتری که از سال ۹۷ در پارکینگ سازمان حمل و نقل شهرداری کرج خاک می خورد، به چرخه حمل و نقل عمومی و همگانی شهر کرج که به شدت با مشکلات حمل و نقلی مواجه است و همچنین توجه به راه اندازی مجتمع تعمیرگاهی سیمین دشت کرج که قریب به ۱۰ سال بلا استفاده مانده بود، نکته ای بود، که نشان می داد، این عضو شورای شهر توانسته در مدت زمان سکوت خود توجه جدی به رفع این مشکلات داشته باشد.

سید مرتضی اعتصامی هم از جمله اعضای ساکت شورا بود که در چند ماه گذشته کمتر بروز و ظهور داشت. او هم همچون مسعود محمدی از این انتقادات مبرا نبود، اما امروز او هم نشان داد که این سکوتش چندان بی دلیل نیست. او هم در کمیسیون خود یعنی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری تلاش کرده بود تا نسبت به تغییرات اساسی در حوزه جمع آوری زباله داشته باشد.

اتفاق ناخوشایندی که در سال گذشته در خصوص جمع آوری سبد های زباله در سطح شهر افتاد و مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرد، اکنون این ضرورت را ایجاب می کرد تا این کمیسیون برنامه ای برای این موضوعات داشته باشد. تصویب طرح سه بندی از سوی این کمیسیون که در جلسه شورای شهر مطرح شد، نشان داد که این عضو شورا هم بیکار نبوده و علیرغم وجود حاشیه های بسیار برای شورا اما اقدام اساسی در خصوص یکی از مهمترین شهری برداشته است.

بررسی مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه هم از آن موضوعاتی بود که نشان داد شورا تلاش دارد تا به مسیر خدمت به مردم بازگردد.

از اما و اگرهای طرح افزایش خدمات بهای جمع آوری پسماند که بگذریم، نفس تلاش کمیسیون برنامه و بودجه و شورای شهر برای ایجاد تغییر در روند خدمت رسانی قابل تقدیرا ست. هر چند که معتقدم که طرح افزایش خدمات بهای جمع آوری پسماند بر شهروندان کرجی فشار اقتصادی ای را وارد خواهد کرد و شورای شهر به عنوان متولی مدیریت اقتصادی شهری در شهر می بایست به این موضوع توجه جدی تری می داشت اما اصل تلاش اعضا برای رفع مشکلات شهر حتی به بهای افزایش خدمات قابل احترام است.

اما روز مسعود شورای شهر کرج از آن جهت مسعود است که در چند جلسه گذشته شورا، بخصوص در این جلسه، اعضای شورای شهر تلاش داشتند تا در مسیر اصلی خود یعنی کار کردن برای مردمی که مدتهاست هیچ اقدامی از سوی شورای شهر ندیده اند، حرکت کنند.

این روز مسعود بود چون سه موضوع مهم در دستور کار شورا قرار داشت و نشان داد که اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیده اند که کار را نمی شود انکار کرد.

امید است که شورا همچنان بر این مدار حرکت کند.