فعال شدن مکانیزم ماشه فشار مضاعفی بر ایران وارد نمی کند
فعال شدن مکانیزم ماشه فشار مضاعفی بر ایران وارد نمی کند
نماینده مردم شریف کرج،فردیس، اشتهارد و آسارا د ر مجلس شورای اسلامی گفت: با فعال شدن مکانیزم ماشه و تهدید اروپایی ها بر پیگیری این بند از برجام فشار مضاعفی بر ایران وارد نمی شود چرا که تحریم ها در حداکثر خود قرار دارد و اروپا با سکوت خود آن را تایید کرده است.

به گزارش البرز فردا، محمد جواد کولیوند در تشریح این خبر اظهار کرد: اگر اروپایی ها اقدامات عملی خود را آغاز نکنند عملا دیگر برجامی باقی نخواهد ماند که مکانیزم ماشه و یا تهدیدات از این دست اهمیتی داشته باشد. ایران ۵گام کاهش تعهدات را برداشته است و اگر اروپا مثل گذشته در حرف با ایران همراه باشد اما در عمل با آمریکا ایران نیز خود را موظف به تعهدات برجامی نمی داند.

وی افزود: تحریم ها در شدیدترین شکل خود قرار دارد و حتی دارو نیز شامل تحریم شده و همه کشورهای اروپایی از آمریکا تبعیت می کنند و در کنار این ها نیز بریتانیا گفته است از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و تحریم های جدیدی علیه ایران وضع خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دنیا به حقوق جمهوری اسلامی احترام بگذارد و به برجام آن طور که به تایید سازمان ملل رسیده است عمل کند ما نیز تعهدات بین المللی را می پذیریم در غیر این صورت تصمیمات جور دیگیری خواهد بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی محمد جواد کولیوند