درست انتقاد کنیم
درست انتقاد کنیم
برخی از حرفهایی که این روزها بر علیه مصطفی سعیدی گفته می شود را نمی دانیم کجای دلمان بگذاریم. این حرفها را نه می شود نامش را انتقاد گذاشت و نه تخریب.

این حرفها را باید شنید و به آن توجه نکرد، چه اینکه یا از اساس درست هستند و یا از اساس اشتباه.

اینکه این روزها گفته می شود مصطفی سعیدی از نام و یاد شهدا سو استفاده می کند حرفی است که از اساس اشتباه است چرا که تنها کسی که در این شهر  نمی داند مصطفی سعیدی فرزند شهید است خواجه حافظ شیرازی است که آنهم در اینجا نیست در شیراز است، پس از اساس پرداختن به این موضوع کاری بیهوده و عبث است و توجه به این موضوعات هم از سوی نزدیکان و یاران مصطفی سعیدی بیهوده تر.

اینکه گفته می شود میزان حقوق و دستمزدتان هم چقدر است از آن حرفهایی است که از اساس درست است اما رنگ و بویش، رنگ و بوی تخریب دارد.

چرا که حقوق و مزایای عضو شورا و یا شهردار موضوعی است که قانون مشخص کرده و اگر قرار به پرداخت اضافه باشد، نیاز به ذکر مصداق دارد. اینکه کلی بگوییم حقوق تان را بگویید، عملا نه می شود از آن استفاده ابزاری در جهت تخریب فرد یاد شده کرد و نه عملا انتقاد است که بتوان انرا در زمره انتقاد دانست که شاخصه های خاص خود را دارد.

البته معتقدم انتقاد، انتقاد است و سازنده و غیر سازنده ندارد، چه اینکه به شخصی بگویید بالای چشمتان ابروست، طرف بدون توجه به موقعیت چشم و ابرو، به طور یقین از شما به دل می گیرد. آنهم بعضی از مسئولان این دوره زمانه ( مسئول که عرض می کنم، میزشان انتصابی است نه انتخابی) ظرفیت شان از ظرفیت نعلبکی استکان قجری کمر باریک هم کمتر است چه برسد به ظرفیت لیوان و پارچ آب. بگذریم…

اینکه مصطفی سعیدی در انتصابات خود اشتباهاتی داشته است، معتقدم داشته و دارد، شکی در آن نیست، اما اینکه این لوله تفنگمان را بدون دلیل و برهان قاطع و توجه به بسیاری از دلایل و مواردی که مصطفی سعیدی به عنوان شهردار کرج با آن روبروست به شقیقه اش بگذاریم هم کار درستی نیست.

اینکه غلام رضوانی را به سمت سرپرستی معاونت خدمات شهر گذاشته ایرادش چیست؟ اینکه چون او در مقطعی ریاست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شهرستان کرج را بر عهده داشته، از سالها حضورش در شهرداری کرج کم می کند؟ اینکه اعضای شورای شهر خواسته باشند، ادای دینی کرده و او را به سمت معاونت خدمات شهر برسانند، از سالها حضور این آدم در مدیریت های مختلف شهرداری از مدیر عاملی سازمان گرفته تا جانشینی معاونت کم می کند؟

اینکه حسین کریم پناه را به عنوان سرپرست سازمان پسماند منصوب کرده است، چه؟ آیا این انتصاب مصطفی سعیدی را غیر ارزشی کرده؟ یا اینکه جهادی عمل نکرده؟ و یا از اساس با ساختارهای شعارها و برنامه هایی که شورای شهر، که شهردار اجرا کننده آن است در تضاد است؟

چه اینکه حسین کریم پناه فردی است که سالها به عنوان نفر دوم در مجموعه های مختلف فعالیت داشته، با انگیزه، جوان و صد البته با ارزشهای جهادی و انقلابی است.

اینکه مصطفی سعیدی سیرایی در راستای شعارهایی که شورای شهر به آن رای داده، انتصابات را انجام داده است؟ که درست است، او بیشترین تلاش اش را کرده تا در راستای ریل گذاری شورای ششم عمل کند، مهمترین شعار شورای ششم، جهادی بودن مدیران است، حال جوان ناشناخته ای را از لالوهای فعالیت شهرداری بیرون کشیده و به آن مسئولیت داده هم کار درستی است.

حتی ممکن است سعیدی سیرایی در این مسیر اشتباهاتی هم داشته باشد، که به طور قطع داشته و دارد، اما این نمی تواند استراتژی تغییری که هم جزو برنامه های اصلی شورا و هم چزو برنامه های اصلی شهردار و صد البته برنامه های کلی سیاستگذاران در نظام است ایجاد کند، چه اینکه اگر قرار بود سعیدی سیرایی هم از همان مدیران دوره های قبلی استفاده کند، ( که برخی از مدیران منصوبی نشان می دهد استفاه خواهد کرد) گردونه تغییر و گردش نخبگانی و استفاده از نیروهای جوان و هزاران دلیل دیگر که این روزها لغلغه زبان همه است، چه می شود؟

مصطفی سعیدی سیرایی هم همچون بقیه شهرداران کرج، و سایر مدیران در ابتدای حضورش تغییراتی را داشته و دارد، این تغییرات هم در راستای سیاست گذاری های خود و شورای شهر است و هم اینکه با توجه به شناخت خود و اعضای شورای شهر، تلاش داشته تا جریان مدیریت شهری را از گردونه گذشته خارج نموده و در ریل جدید بگذارد.

مرز بین تخریب و انتقاد هم معلوم نیست، بسیاری از اعضای شورا انتقاد را تخریب می دانند و برخی هم انتقاد را نمی پذیرند حتی در اندازه ابروی بالای چشم، اما ما منتقدان باید بدانیم که انتقادمان باید استدلال داشته باشد، هم شرع، هم قانون و هم عرف این را می گوید

مصطفی سعیدی مبرای از خطا نیست، مصون از انتقاد هم نیست/

ع. کمالی