بخشش اولیای دم از قصاص داماد قاتل
بخشش اولیای دم از قصاص داماد قاتل
مدیرکل زندانهای های استان البرز گفت: به همت مدیر،مددکاران و شورای حل اختلاف ندامتگاه مرکزی کرج، اولیای دم از اجرای حکم قصاص داماد خود گذشت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های البرز، اسماعیل جمیاری اظهار داشت: مددجو به نام « ع ،ز» که به اتهام مباشرت در قتل همسر خود از سال ۹۸ در زندان مرکزی کرج انتظار اجرای حکم بود با برگزاری جلسات متعدد مددکار زندان محسن اکبرپور و اعضای شورای حل اختلاف این زندان با اولیای دم در نهایت موفق به اخذ رضایت بدون قید و شرط شدند.

وی اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک با تشکیل و ساماندهی سفیران صلح و سازش این اقدامات خداپسندانه بیش از پیش انجام پذیرد و همه مردم جامعه در این امر خیر سهیم و یاریگر ما و مددکارزندانیان باشند.

مدیرکل زندانهای استان البرز گفت: قصاص حقی است که خداوند در قرآن برای اولیای دم قائل شده است و هدف از قصاص را حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت بیان می کند اما در کنار قصاص سخن از گذشت نیز به میان می آید بر این اساس تلاش کارکنان زندانهای استان البرز بر پای صلح و سازش است