ساماندهی صنوف مزاحم از دغدغه های مدیریت  شهری
ساماندهی صنوف مزاحم از دغدغه های مدیریت  شهری
جلسه کمیته برنامه ریزی و درآمد شهرداری با حضور شهردار شهرستان نظرآباد، معاونین و مدیران نواحی شهرداری در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

️به گزارش البرز فردا، به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرستان نظرآباد جلسه کمیته برنامه ریزی و درآمد شهرداری با حضور شهردار،معاونین و مدیران نواحی شهرداری در سالن جلسات شهرداری برگزار شد.

معاونت اداری مالی شهرداری نظرآباد در تشریح این خبر گفت: در تلاشیم تا باتقویت حوزه اجرای ثبت و وصول مطالبات و درآمد شهرداری و همچنین تقویت کمیسیونهای قانونی و درآمد زای شهرداری ، آموزش و نظارت بر نحوه اقدامات پرسنل حوزه های درآمدی شهرداری  و مشارکت جویی از شهروندان گرامی ،در راستای خدمت رسانی بهینه به منطقه ،درآمد شهرداری را افزایش دهیم.

مهندس عسگری شهردارنظرآباد بیان داشت: ساماندهی صنوف مزاحم نیز از دغدغه های مدیریت محترم شهری ،در راستای تامین آسایش شهروندان و اثر بخشی در حفظ زیبایی سیمای شهری است و این در حالی است که علیرغم اینکه  چندین سال است که از فعالیتشان می گذرد ولیکن برخی، هیچ گونه عوارضی بابت فعالیت‌شان به شهرداری پرداخت نکرده اند.

عسگری در ادامه بیان داشت: یکی دیگر از آیتم های درآمد زا برای شهرداری، موضوع پیگیری و وصول عوارض نوسازی و پسماند شهر میباشد که باید پیگیری و در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در راستای صرفه و صلاح شهرداری در تلاشیم با کاهش هزینه‌های اضافی در مجموعه شهرداری که خود یک نوع درآمد برای شهرداری  محسوب می شود گامهای موثری برداریم.