ظرفیت کارخانه کمپوست افزایش یابد
ظرفیت کارخانه کمپوست افزایش یابد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: در این بازدید مقرر شد شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج حداکثر ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد جهت احداث نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 750تن اقدام کند.

به گزارش البرز فردا، علی درویش پو پس از تشکیل کارگروه ویژه پسماند با موضوع ساماندهی حلقه دره به دستور استاندار البرز، با بیان اینکه این کارگروه ویژه متعاقب بازدید و دستور استاندار محترم پس از بازدید از وضعیت نابسامان حلقه دره تشکیل شد، افزود: کارگروه ویژه پسماند با دستور استاندار محترم به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر کرج، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز و… در محل سایت حلقه دره برگزار شد.

وی ادامه داد: در این بازدید مقرر شد شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج حداکثر ظرف مدت سه ماه آینده نسبت به انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد جهت احداث نیروگاه زباله سوز با ظرفیت ۷۵۰تن اقدام کند.

درویش پور با بیان اینکه روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ تن زباله در البرز تولید می شود، گفت: ضرورت دارد ظرفیت کارخانه کمپوست نیز تا سقف هزار و ۵۰۰ تن افزایش یابد.

وی افزود: با افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست حدود نیمی از زباله های تولید شده، به کود تبدیل می شود و در مورد استفاده در کشاورزی قرار می گیرد که البته باید کود های تولید شده نیز به استاندارد لازم از سوی جهاد کشاورزی برای بهره برداری برسد.

معاون استاندار البرز اضافه کرد: بواسطه تحقق افزایش ظرفیت کمپوست، نیم دیگر زباله ها نیز در دستگاه زباله سوز به انرژی تبدیل خواهد شد از این رو دیگر انباشت زباله نداریم و درصد پایینی از پسماند حاصله نیز با لحاظ اصول زیست محیطی و دفن بهداشتی معدوم می شود.

وی گفت: همچنین باید انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد برای بازیافت نخاله های ساختمانی استان نیز در دستور کار قرار گیرد. درویش پور با بیان اینکه ایجاد کمربند سبز ۱۳۰ هکتاری در اطراف سایت حلقه دره مورد تاکید است؛ افزود: ایجاد فضای سبز اطراف این سایت بوی نامطبوع حاصل از زباله ها را تا حدود زیادی مهار خواهد کرد.

وی یادآور شد: مقرر شد تیم ویژه کارگروه پسماند ظرف یک ماه آینده برای پیگیری مصوبات مجددا از سایت بازدید به عمل آورند. معاون استاندار البرز گفت: در کنار تمامی این اقدامات باید به بحث مهم فرهنگسازی برای کاهش تولید زباله و همچنین تفکیک زباله از مبدا توسط شهرداری کرج پرداخته شود.