صنایع کوچک یکی از ارکان مهم اشتغالزایی است
صنایع کوچک یکی از ارکان مهم اشتغالزایی است
صنایع کوچک در دنیا یکی از ارکان بسیار مهم در زمینه اشتغالزایی و از عوامل تحرک صنایع متوسط و بزرگ محسوب می شوند و در کنار دارا بودن ویژگی های مثبتی مانند انعطاف پذیری با مشکلات عدیده ای نیز روبرو هستند.

به گزارش البرز فردا، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی البرز، صنایع کوچک در دنیا یکی از ارکان بسیار مهم در زمینه اشتغالزایی و از عوامل تحرک صنایع متوسط و بزرگ محسوب می شوند هر چند که در این میان تمایل به بدهکار شدن از مهمترین نقاط ضعف این صنایع به شمار می رود.

گفتی است؛ صنایع کوچک در کنار داشتن ویژگی‌های مثبتی از جمله انعطاف‌پذیری، تولید نیروی انسانی، زمینه‌ساز بودن در راستای افزایش صادرات و پایین بودن هزینه تغییر در موضوعیت آن ها با مشکلات عدیده‌ای نیز روبرو هستند.

با توجه به اینکه امروز (۲۱ مرداد) روز حمایت از صنایع کوچک است، خالی از لطف نیست که به مشکلات این صنایع از جمله مسائل مالی و بدهکار شدن آن ها به بانک‌ها، محدود بودن بازار محصولات و مشکلات مدیریتی و بازاریابی اشاره کرد.

هر چند که در دنیا تعاریف متفاوتی برای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد و شاخصه‌ های متفاوتی در این میان مطرح است اما به زبانی ساده می‌توان گفت صنایعی که برای کمتر از ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، صنایع کوچک محسوب می ‌شوند.

میزان دارایی، گردش مالی، میزان سرمایه و اشتغال طبق یک ترکیب خاص در کنار یکدیگر مجموعه ای را تعریف می کنند که شامل خرد، کوچک و متوسط است و اگر از یک عدد مورد نظر فراتر رود شامل بنگاه‌های بزرگ خواهد شد.

اولین مسأله‌ای که به عنوان مشکلات عمده بنگاه‌های کوچک می‌توان به آن اشاره کرد مشکلات مالی است. پس از آن محدود بودن بازار محصولات صنایع کوچک و متوسط است که به عنوان دومین مسأله تلقی می‌شود چرا که با توجه به کوچک بودن این صنعت، بازار محصولات محلی و داخلی به عنوان بازار هدف محدودی برای این بنگاه‌ها وجود دارد.

همچنین گفته می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلات مدیریتی و بازاریابی دارند و بخش تحقیق و توسعه آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست و عدم وجود این بخش، توسعه کلی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

شایان ذکر است؛ در کنار موارد عنوان شده رقابت با بنگاه‌های بزرگ صنعتی از دیگر مشکلات صنایع کوچک و متوسط است که با توجه به قدرت پایین آنها محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد کرده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی البرز