حجت الاسلام كاظم شكرى مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامى از چهل هنرمند تئاتر كشور به ميزبانى البرز تجليل شدند.
حجت الاسلام شكرى اذعان كرد: تئاترهايى از نگاه هنرمندان نسل اول و چهارم انقلاب در كشور برگزار شد كه بعد از اجرا در ميان آن بهترين هنرمندان انتخاب شدند.
شكرى اظهار كرد: هدف ما از برگزارى اين برنامه ها نزديك كردن هنرمندان نسل اول و نسل چهارم انقلاب است.
وى با تأكيد بر اينكه با برگزارى تئاتر ارتباطى بين اين دو نسل برقرار كرديم افزود: چهل سال از عمر انقلاب گذشته است ولى پيام هر دو نسل ما پيام انقلاب است.