سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷

خانه» اجتماعی» اخبار» اخبار اسلایدر» اخبار برگزیده» دسته‌بندی نشده » این خبر درست است/ دانشگاه علوم پزشکی هیچ دانشجوى پزشکى فارغ التحصیلی نداشته است
تاریخ انتشار سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ - ۲۱:۵۸

این خبر درست است/ دانشگاه علوم پزشکی هیچ دانشجوى پزشکى فارغ التحصیلی نداشته است


محمدرضا خردروستا رییس سازمان نظام پزشکى کرج مى گوید: دانشکده علوم پزشکى تازه تأسیس است و تا کنون هیچ دانشجوى پزشکى اى از این دانشکده فارغ التحصیل نشده است
خردروستا با اشاره به تازه تأسیس بودن دانشکده علوم پزشکى اذعان مى کند: ما هشت هزار پزشک در سازمان داریم ولى هیچکدام دانش آموخته در استان نیستند.
رییس سازمان نظام پزشکى کرج در نشست خبرى خود اذعان بر این داشت که در دانشکده علوم پزشکى به جهت تازه تأسیس بودن هنوز فارغ التحصیل نداشته است
البرزفردا تأکید مى کند این مسئله اشتباه تایپى بوده و در آن عمدى نبوده است.
تحریریه البرزفردا از جامعه پزشکى شهرستان کرج به ویژه اعضاى نظام پزشکى و هیأت مدیره آن عذرخواهى مى کند.

نظر خود را بگذارید