سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷

خانه» اجتماعی» اخبار» اخبار اسلایدر » بی تدبیری های سازمان نظام مهندسی همچنان ادامه دارد / متخلف کیست؟
تاریخ انتشار دوشنبه ۳ دی ۹۷ - ۱۸:۴۲

بی تدبیری های سازمان نظام مهندسی همچنان ادامه دارد / متخلف کیست؟

خشنامه تعارض منافع تنها به فاصله یک دیوار قانونی می شود

سازمان نظام مهندسی استان البرز از جمله سازمانهایی است که در چند سال اخیر و به دلیل حضور گروهی خاص در راس مجموعه این سازمان، اتفاقاتی را رقم زده است که موجبات نگرانی، تشویش و ازرده خاطر ساختن جامعه مهندسی استان البرز را بوجود آورده است.

از جمله این اقدامات اجرای دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان است که به فاصله یک اتاق و حتی نزدیک تر به فاصله یک دیوار بین دو اتاق با دو روش کاملا متفاوت به اجرا در می آید

در حالی که دو نایب رییس سازمان نظام مهندسی که هر کدام از سوی هیات مدیره سازمان تفویض اختیار گرفته در اجرای این دستور العمل از ابتدای هیات مدیره دوره جدید، دو کار کاملا متفاوت را انجام می دهند.

در ماده یک این دستور العمل ۴ ماده ای آمده است که : در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد “کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند”، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

همانگونه که این ماده مشخص کرده به هیچ عنوان کارمندانی که دستگاه های مشمول این دستور العمل فعالیت دارند در هیچ یک از صلاحیت های مندرج در پشت پروانه خود، نمی توانند تا زمانی که رابطه استخدامی به هر شکلی با سازمان دارند، از پروانه خود استفاده نمایند.

اما آنچه که در سازمان نظام مهندسی استان البرز روی می دهد ظاهری متفاوت دارد، نایب رییس اول که در اتاق سمت راستی می نشیند تفویض اختیار از هیات مدیره دارد تا نسبت به شکایات تعویض ناظرانی که از شورای حل اختلاف ارجاع می شود، دستورات لازم را صادر نماید.

ع٫ ص نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی دستورات را برابر دستور العمل اجرایی انجام می دهد و نامه کسانی که به نوعی با سازمان های اعلام شده و یا سازمان نظام مهندسی همکاری دارند امضا نکرده و خواستار معرفی فرد دیگری می شود.

ش. ق نایب رییس دوم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز اما رویه دیگری در پیش دارد. وی که از هیات مدیره تفویض اختیار انجام ماده ۳۳ را دارد، اما به هر شکل ممکن به مهندسان حقیقی و حقوقی بدون در نظر گرفتن مفاد دستور العمل تعارض منافع کار ثبت می کنند..

ماده ۴ این دستور العمل اشعار می دارد: عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.

اکنون این سئوال پیش می آید که کدام یک از نواب رییس سازمان نظام مهندسی استان البرز، کار قانونی را انجام می دهند؟ بالاخره دستور العمل تعارض منافع درسازمان نظام مهندسی استان البرز به نفع چه کسانی به اجرا در می آید

روزنامه البرز فردا در آینده در خصوص موضوعات سازمان نظام مهندسی استان البرز گزارش های دیگری را منتشر خواهد نمود.  این روزنامه همچنین آمادگی لازم برای انتشار نظرات مدیران سازمان نظام مهندسی را دارد.

 

 

نظر خود را بگذارید