سه شنبه : ۲ بهمن ۱۳۹۷

خانه» اخبار» اخبار اسلایدر» اقتصادی » بازهم بی تدبیری از سوی رییس سازمان/تعدیل کارمندان سازمان مهندسی البرز به بهانه نداشتن بودجه
تاریخ انتشار یکشنبه ۲ دی ۹۷ - ۱۲:۰۹

بازهم بی تدبیری از سوی رییس سازمان/تعدیل کارمندان سازمان مهندسی البرز به بهانه نداشتن بودجه

 

 

در ۱۰ روز گذشته حدود ۱۰ نیروی تازه وارد به استخدام در آمده اند

در اولین روز آغاز به کار هیات مدیره نظام مهندسی البرز بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی نظام مهندسی، اقدامات هماهنگی وبرنامه ریزی شده ای که از سوی هیات مدیره و تصمیم گیران خارج از مجموعه مهندسی البرز برای این سازمان در نظر گرفته شده بود، به اجرا درآمد.

به گزارش البرز فردا در اولین اقدام، رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی اقدام به تعدیل نیروهای منتقد و مخالف هیات مدیره نمود و تمام کارمندانی و مهندسانی که در ارکان سازمان نظام مهندسی استان، دارای مسئولیت بوده و مخالف اقدامات این هیات مدیره بودند، را از کار خود برکنار نمود و پایان کار آنها را صادر نمود.

متاسفانه هیات مدیره سازمان حتی بدون رعایت شان کارمندی در پیامکی به کارمندان پایان کار آنان را اعلام می کند.

 

«همکار گرامی

… با توجه به حذف و کاهش منابع درآمدی خارج از اراده سازمان … متاسفانه امکان تمدید قرار داد شما میسر نمی باشد.

سازمان نظام مهندسی استان البرز »

 

این اقدام در حالی از سوی رییس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی انجام شد که در روز چهارشنبه هفته گذشته علیرغم مخالفت های جدی ای که در این زمینه وجود داشت او رای افزایش حقوق و دستمزد خود و سایر اعضای هیات مدیره را از مجمع عمومی اخذ نمود.

در جلسه روز چهارشنبه گذشته مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان البرز، هیات مدیره با روش های خاص توانست، از مجمع عمومی رای افزایش حقوق و دستمزد خود را اخذ نماید.

اکنون این سئوال پیش می آید که چرا اگر سازمان نظام مهندسی استان البرز، با کمبود بودجه برای پرداخت هزینه های جاری خود مواجه بوده و به همین دلیل اقدام به تعدیل گسترده نیروهای این سازمان می نماید، چرا حقوق و دستمزد خود را افزایش داده اند؟

به گفته یک منبع موثق در سازمان نظام مهندسی تعدیل نیروهای سازمان به بهانه نداشتن بودجه و اعتبار کافی تنها بهانه ای بود برای خلاصی از انتقادات مخالفین هیات مدیره چرا که در ۱۰ روز گذشته ۱۵ نفر به سازمان نظام مهندسی استان البرز اضافه شده است.

نکته جالب توجه در این استخدام ها این است که رییس هیات مدیره یکی از اعضای تازه به استخدام سازمان در امده  را در روز برگزاری جلسه مجمع عمومی به عنوان ناظر بر رای گیری ها انتخاب می نماید. این فرد که هنوز کمتر از ۱۰ روز از استخدامش در سازمان نمی گذرد، اتفاقاتی را در سازمان رقم زد که جای بررسی و تامل نظر دارد.

یقینا حامیان این اقدامات هیات مدیره و رییس سازمان نظام مهندسی باید به این موضوع توجه داشته باشند که آیا افزایش حقوق مدیران سازمان نظام مهندسی ارجحیت دارد و یا در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، نگه داشتن چند کارمند که با حقوق کارمندی خود مجبور بودند گذران این روزگار سخت را نمایند.

به گفته یکی از مهندسان فعال و مخالف هیات مدیره فعلی، مخالفین هیات مدیره فعلی و مخالفانی که در مجمع عمومی نسبت به تصمیمات سازمان نظام مهندسی اعتراض خود را اعلام نمودند، می دانستند که در آینده قرار است چه اتفاقاتی برای از بین بردن شان و کیان مهندسان صورت گیرد.

وی ادامه داد: تعدیل نیرو در سازمان نظام مهندسی یکی از این موارد بود که توسط شخص رییس سازمان رقم خورد.

این مهندس ادامه داد: رییس سازمان نه تنها مخالفین خود را به صورت گسترده از کار بیکار کرد، بلکه به افرادی که هیچ نسبتی هم با مخالفین سازمان نداشتند رحم نکرده و آنها را نیز بدون هیچگونه بهانه ای از کار بیکار نمود.

گفتنی مهندسان و کارمندانی که روز گذشته از سازمان نظام مهندسی استان البرز تعدیل شده اند، قصد شکایت از سازمان نظام مهندسی استان البرز در محاکم صالحه را دارند.

روزنامه البرز فردا آمادگی انتشار مطالب سازمان نظام مهندسی در این خصوص را دارد.

 

 

 

 

 

نظر خود را بگذارید