انتخاب شهردار فردیس به یکشنبه آتی موکول شد
انتخاب شهردار فردیس به یکشنبه آتی موکول شد
داستان پر فراز و نشیب انتخاب شهردار در شهر فردیس پس از گذشت سه سال کماکان ادامه دارد و این بار تصمیم گیری به یکشنبه هفته آتی موکول شد.

 

نشست شورای اسلامی شهر فردیس که چندین جلسه با غیبت برخی اعضا،  از رسمیت  افتاده و تشکیل نشده بود، عصر روز گذشته با حضور همه اعضا برگزار شد و پرداختن به  موضوع انتخاب شهردار و مباحثات شورایی ها، بیش از ۲ ساعت و نیم از زمان ۳ ساعته شورا را به خود اختصاص داد.

آنچه مورد بحث شورای فردیس بود؛  اصرار گروه ۵ و طرفداران سعیدی سیرائی به طرح صورتجلسه انتخاب شهردار در صحن شورا و ورود به مرحله اجرایی آن بود که حاشیه ها و مشاجرات غیر مسقیم اعضا را نیز با خود همراه داشت. اما این امر  از سوی گروه مقابل مورد پذیرش قرار نگرفت و بر تعیین ساز و کار انتخاب شهردار در این نشست و معرفی،  بررسی رزومه ها و  انتخاب شهردار در روزهای  بعد اصرار داشتند.

در نهایت بر طبق  آنچه که توسط اعضا مورد پذیرش قرار گرفت، مقرر شد؛  تا ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۹ مردادماه جاری، هر یک از اعضای شورا حداکثر یک نفر را به عنوان کاندیدای سمت شهردار به دبیرخانه شورا معرفی کند. ساعت ۱۳همان روز نشست هیئت رئیسه شورا  برای قرعه کشی کاندیداها تشکیل شود و طی جلسه روز یکشنبه هفته آتی، هر یک از کاندیداها با حضور در صحن شورا به معرفی برنامه های خود بپردازند. همچنین قرار شد انتخاب شهردار در همان نشست طی دو مرحله برگزار و شهردار انتخاب شود.

باید دید بالاخره سرنوشت شهر فردیس در  مدت باقیمانده از عمر اولین دوره شورای اسلامی شهر ، چگونه رقم خواهد خورد و انتخاب دقیقه ۹۰ شورا چه کسی خواهد بود؟!

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس