فرماندار شهرستان فردیس با شهروندان فردیس دیدار مردمی داشتند
فرماندار شهرستان فردیس با شهروندان فردیس دیدار مردمی داشتند
ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس امروز میزبان شهروندان شهرستان فردیس بودند

ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان فردیس به همراه سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی سرکار خانم قهرمانی میزبان شهروندان بودند دراین ملاقات مردمی شهروندان مشکلات صنفی ، اشتغال و معیشتی خود را بیان کردند .فرماندار دستور پیگیری و رسیدگی به مشکلات شهروندان را به سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی دادند .