انتخابات مجمع مشورتی (حوزه رسانه و هنرمندان)دفتر امور بانوان وخانواده استانداری البرز در فردیس برگزار شد
انتخابات مجمع مشورتی (حوزه رسانه و هنرمندان)دفتر امور بانوان وخانواده استانداری البرز در فردیس برگزار شد
مجمع مشورتی متشکل از اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان با حضور نماینده محترم فرمانداری سرکار خانم طالبی مشاور فرماندار در فردیس در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان فردیس : سرکار خانم سیدپور مسئول فرهنگی ورسانه ای  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس در این نشست اظهار داشت :این انتخابات در راستای اجرای دستورالعمل ارسال شده از سوی استانداری و فرمانداری شهرستان با هدف بهره­مندی از خرد جمعی و مشارکت بانوان در مسیر نیل به توسعه پایدار و متوازن مجمع مشورتی زنان متشکل از بانوان فعال، فرهیخته، مجرب، مؤثر در اقشار و گروه­های مختلف بانوان، مجمع مشورتی متشکل از اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان با حضور نماینده محترم فرمانداری سرکار خانم طالبی مشاور امور بانوان در فرمانداری فردیس در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردیس تشکیل گردید.

خانم طالبی مشاور بانوان در امور فرمانداری فردیس در خصوص اهداف این مجمع در ادامه  توضیحاتی به حاضران در جلسه ارائه نموده و هدف ازتشکیل این مجمع را ایجاد فضایی برای فعالیت بانوان، سهم خواهی آنان در حوزه انتصابات مدیران، فعالیت­های اجتماعی، انتقال مشکلات حوزه فعالیت، پل ارتباطی اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان در این مجمع برشمرده و ابراز امیدواری کردند که افراد انتخاب شده بتوانند بازوی مشورتی برای سیاستگزاران در استان دانست.

در ادامه سرکار خانم سیدپور روند انتخابات را برای حاضران توضیح داده و تعرفه­های اخذ رأی توزیع و نتایج ذیل از انتخابات حاصل گردیدکه در پایان رای گیری در حوزه رسانه: سرکار خانم­ها: سمیرا مرادی و معصومه سرداری حوزه هنرمندان: سرکار خانم­ها: فریده عبدالملکی و مهناز فراهانی انتخاب شدند.