دکه های مطبوعاتی فردیس ساماندهی می شود
دکه های مطبوعاتی فردیس ساماندهی می شود
مجموعه مدیریت شهری فردیس در نظر دارد با همکاری مقام قضایی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به جمع آوری و ساماندهی دکه های مطبوعاتی این شهر تا دو هفته آینده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار البرز فردا، مسعود نجفی سرپرست شهرداری فردیس در جمع خبرنگاران، با اشاره به وجود دکه های غیر قانونی در فردیس، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری فردیس با همکاری مقام قضایی و اداره فرهنگ و ارشاد نسبت به جمع آوری دکه های فاقد مجوز اقدام خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ساماندهی دکه های مطبوعاتی قانونی در فردیس به صورت ویژه در دستور کار مدیریت شهری فردیس قرار دارد، عنوان کرد: برخی از این دکه ها از چارچوب کاری خود خارج شده و اکثرا اقلام فروشی آنها بجز کتاب، مجله و دیگر موارد مربوط به مطبوعات است.

سرپرست شهرداری فردیس خاطرنشان کرد: در صدد هستیم تا دو هفته آینده نسبت به جمع آوری دکه های غیر قانونی و ساماندهی دکه های قانونی مناطق دوگانه فردیس اقدام کنیم.