کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه / برخورد شدید با ساخت و ساز غیرمجاز
کاهش چشمگیر ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه / برخورد شدید با ساخت و ساز غیرمجاز
مصطفی آل یاسین گفت : کمترین میزان ساخت و ساز مازاد بر پروانه در این منطقه صورت می گیرد و این مهم در پی تشدید نظارت ها حاصل شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری کرج : رئیس اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه از کاهش چشمگیر ساخت وساز غیرمجاز در سطح منطقه خبر داد وافزود: خوشبختانه میزان ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه تحت کنترل بوده و حجم عمده سازه ها بر مبنای پروانه ساختمانی انجام می گیرد که این امر با تدابیر حوزه های نظارتی وتلاش شبانه روزی پرسنل این حوزه محقق شده است.

آل یاسین اظهارداشت : ساخت و ساز غيرمجاز در ماه هاي اخير توسط نیروهای تحت امر شناسایی شده و نیروهای این حوزه به سرعت با هماهنگی مراجع قضایی برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کرده اند.

اين مسئول تخلف ساختمانی را به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان دانست و افزود: مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن است.

وی ادامه داد: امسال مدیریت شهری با جدیت در برابر ساخت‌وساز غیر‌مجاز ایستاده است و با كسانی كه قصد تعدی به حقوق مادی و معنویان شهروندان را داشته باشند، برخورد می‌كند.
آل یاسین در ادامه گفت: این بناهای غیرمجاز از ابتدای امسال تاكنون در منطقه با حضور عوامل كنترل و نظارت و خدمات شهری تخریب و رفع آثار شد. بناهای غیرمجاز شامل ساخت سوله، همكف، طبقات غیرمجاز و اضافی بود

 رئیس رفع تخلفات شهری منطقه از عزم دستگاه هاي قانوني به منظور برخورد با پديده ساخت و ساز غير مجاز را جدي عنوان وذكر كرد: از آغاز سال جاري كليه ارگان ها و نهاد هاي ذيربط در اقدامي هماهنگ کوشیده اند، از افزایش این معضل جلوگيري کنند.

وی درپایان  از نظارت جدی بر ساخت‌وسازهای منطقه خبر داد و تأكید كرد: این مورد با جدیت  وتاکیدات مدیریت منطقه بصورت جدی  پیگیری می‌شود و به محض مشاهده نیز طبق قانون برخورد می‌شود