زمان دریافت رزومه کاندیداهای شهرداری فردیس تمام شد/ دریافت ۶۰ رزومه کاندیدای پُست شهرداری
زمان دریافت رزومه کاندیداهای شهرداری فردیس تمام شد/ دریافت ۶۰ رزومه کاندیدای پُست شهرداری
رئیس شورای اسلامی شهر فردیس از دریافت 60 رزومه کاندیدای پست شهرداری فردیس خبر داد.

سید حمید یعقوبی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری فردیس، از پایان زمان مشخص شده برای دریافت رزومه کاندیدای شهرداری فردیس خبر داد و اظهار کرد: در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر فردیس که امروز برگزار شد، پاکات دریافت شده باز شده و آنها را شمارش کردیم.

وی عنوان کرد: ۶۰ کاندیدا برای پست شهرداری فردیس رزومه خود را به دبیرخانه شورای اسلامی شهر فردیس ارائه کرده بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر فردیس با بیان اینکه بررسی های اولیه در خصوص رزومه این کاندیداها در حال انجام است، بیان کرد: در جلسه فوق العاده بعدی شورای اسلامی شهر فردیس که فردا برگزار می شود، افرادی که براساس مصوبه هیات وزیران دارای شرایط پست شهرداری هستند، شناسایی می شوند.

به گفته یعقوبی، اسامی کاندیداهای شهرداری فردیس پس از شناسایی اعلام می شوند.