به گزارش البرزفردا ، رضا مددی افزود: دوره های آموزش عمومی آشنایی کارکنان آموزش و پرورش در همه استان های کشور اجرا شده و اکنون نیز دوره های تخصصی این سند آغاز شده است.
وی اظهار کرد: تا کنون دوره آموزشی تخصصی در ۳۰ درصد از استان های کشور اجرایی شده و ما بقی استان ها نیز طبق برنامه ریزی مدیران انجام می شود.
وی گفت: درزمان حاضر این دوره های آموزشی آشنایی با سند تحول بنیادین به صورت حضوری برای مدیران ارشد و مدیران سطوح میانی در حال برگزاری است.
وی در ادامه به موضوع ۱۳۱ راهکار سند تحول بنیادین پرداخت و تصریح کرد: بین ۸۰ تا ۹۰ مورد آن مربوط به مجموعه اداری – اجرایی و بین ۳۰ تا ۳۵ راهکار مربوط به مدارس است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه به جایگاه معلم در سند تحول بنیادین و ترسیم جایگاه مدرسه در افق ۱۴۰۰ اشاره و یادآور شد: بر این اساس، ضرورت دارد که معلم به عنوان سکاندار این عرصه متن سند را مطالعه کند و با درک آن در کلاس و مدرسه به ایفای نقش بپردازد.
مددی گفت: برای فرهنگیان کشور یک دوره آموزشی غیرحضوری با هدف مطالعه متن سند برگزار می‌شود که جزئیات اجرای آن در اختیار ادارات آموزش و پرورش مناطق قرار می گیرد.
وی خاطر نشان شد: این آموزش ها مربوط به بخش دوم سند با عنوان مشخص ‘سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش’ است که حاوی بیانیه مأموریت، ارزش‌ها، اهداف عملیاتی و راهکارهای ۱۳۱ گانه است، به معلمان آموزش داده می‌شود لذا ضرورت دارد همه معلمان در این دوره شرکت کنند.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو از تربیت اسلامی به عنوان محور اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاد کرد و افزود: تحقق تعلیم و تربیت اسلامی، مهم ترین و محور اصلی طرح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
مددی بیان کرد: ستاد طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
وی گفت: برای اجرایی شدن این طرح از ۴۱ راهکار ارائه شده ۳۱ راهکار مستلزم همکاری حوزه های علمیه در راستای تحقق تعالیم اسلامی است.
وی تاکید کرد: سند تحول بنیادین در جامعه یک نوع مطالبه گری است که باید زیرساخت های لازم برای آن در جامعه فراهم آید.

albf-telegram