ظرفیت‌های قانونی شورا محقق نشده است
ظرفیت‌های قانونی شورا محقق نشده است
رییس شورای شهر کرج گفت: در قانون اساسی شوراهای شهر و روستا به عنوان حکومت‌های محلی شناخته می‌شوند و باید در خصوص موضوعات مختلف به جز مسائل امنیتی مداخله و محل تصمیم گیری باشند

به گزارش البرز فردا به نقل از پایگاه خبری کرج امروزعباس زارع در گفت‌وگو با پایگاه خبری کرج امروز اظهارکرد: اصول و قوانین مربوط شوراهای شهر و روستا از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است

وی ادامه داد: در این اصول تصمیم گیری در امور مختلف شهر و روستا به اعضای شوراها به عنوان نماینده آحاد جامعه سپرده شده است

وی با اشاره به جایگاه شوراها در جوامع امروزی افزود: شوراها نشانه‌هایی از توسعه یافتگی جوامع و ابرازی برای توزیع قدرت در سطوح مختلف جامعه به شمار می آید

وی توضیح داد: از طریق شوراهای شهر، شهروندان بیش از هزار شهر در تصمیم گیری محل سکونت خود مشارکت دارندکه این نمادی از مردم سالاری در جامعه اسلامی است

عضو شورای شهر کرج با اشاره به ماهیت شوراها گفت: در قانون اساسی شوراهای شهر و روستا به عنوان حکومت‌های محلی شناخته می‌شوند و باید در خصوص موضوعات مختلف به جز مسائل امنیتی مداخله و محل تصمیم گیری باشند

وی ابراز کرد: متاسفانه تا کنون ماهیت شوراها آن طور که باید و شاید تحقق پیدا نکرده و در حال حاضر تنها یک دستگاه (شهرداری) به شورا پاسخگو است

این مسئول خاطر نشان کرد: بهداشت، آموزش، فرهنگ و … حوزه‌هایی هستند که باید از سوی شورای شهر نظارت بشوند ولی این اتفاق تاکنون نیفتاده است

رییس شورای شهر کرج با اشاره به محدود شدن گستره فعالیت شوراها گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر نه تنها شاهد روند تقویت  نظام شورایی در کشور نبودیم بلکه دامنه عمل این نهاد را محدودترکرده ایم

زارع ابراز کرد: دولت‌های گذشته به دنبال توسعه اختیارات شوراها نبوده اند و یکی از مطالبات اصلی مردم باید این موضوع باشد

این مسئول خاطر نشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا طی پنج دوره گذشته علی رغم فرازو نشیب ها دستاوردهای زیادی داشته اند که توسعه سریع  شهرها بخشی از آن بوده است

رییس شورای شهر کرج ابراز کرد: در نظام دموکراتیک که انتخابی است باید هم در حوزه انتخاب شوندگان وهم در بخش انتخاب کنندگان مسیر تعالی را طی کنند

زارع گفت: احزاب اگر بتوانند فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، نخبگانی را برای خدمت به مردم تربیت کنند، کیفیت شوراها در دوره‌های بعد افزایش و حواشی مربوط به آنها کاهش می یابد.