عده ای ذائقه شان تلخ می شود وقتی از پا به کاری کسی می گوییم، از اینکه مردی در میان مردان قد قامت کرده و به آنچه وظیفه اش خواندند جامه عمل می پوشاند.

مهم نيست حسودان چه مى گويند و بدخواهان چرا زانوى غم بغل مى كنند ازينكه نامى از يكى به نيكى برده مى شود.

سود برخى در ناكارآمدى عده اى از مسوولان است ولى مى گويم و كور شود هر آنكس كه نتوان ديد؛ سیل تنوع زیباسازی در نوروز، کرج را لرزاند و چشم ها را حیرت انگیز کرد. کار غلوی نبود اما زیباسازی امسال گلی کاشت که عده ای همین گل ها در دستشان خشکیده بود.

روزهاى اول سال بلای پر برکت از آسمان کشور بارید و خانه به دوشان را چادر نشین کرد و اب نطلبیده اینبار بهانه ای شد برای قربانی شدن؛ ولی رنگین کمان گل کاری و المان های هفت سین نوروزی فاصله مان را به امید کمتر می کرد گرچه غم گمیشان و لرستان و خوزستان فراموش شدنی نیست.

هنوز زيبايى هاى نوروز در شهر مى رقصند كه برنامه هاى متنوع روز فرهنگى آن روى سكه نشاط اجتماعى را نشان داد.

سازمان سيما منظر و سازمان فرهنگى دوقلوهاى به هم نچسبيده ديروز باز هم گل كاشتند و با مراسم هاى شاد پشت سر هم به چشم شهر برق انداختند.

بيست و يكم فروردين ماه كه با مصوبه شوراى شهر به عنوان روز فرهنگى معرفى شده بود امسال جشنواره لاله ها را پر حرف كرد و لاله هاى باغ گل ها امسال مشعل دار پيام آشتى كرج با نشاط اجتماعى شد.

كرج را دوست داشتن خرج دارد و تنها به حرف و هشتك نيست كه دوقلوهاى به هم نچسبيده نشان دادند اين شهر روى ديگرى هم دارد و مى شود در آن شاد بود.

برنامه هاى متنوعى كه برگزار مى شود و هر جمعه يك پارك ميزبان شادى مردم است و حالا به مناسبت روز فرهنگى تا آخر فروردين ماه سفره نشاط پهن است، وقت آن رسيده بگوييم: بارها گفتم كه دلم شاد كنيد/ قفس انگ و دقلم باز كنيد؛ تا بزند شهر به مردم لبخند/ انگ ها رنگ ها همه را چال كنيد.

  • نویسنده : زهرا کورانی