اثرگذاری در کار لازمه هدف داشتن است
اثرگذاری در کار لازمه هدف داشتن است
فرماندار فردیس در دیدار با رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان فردیس گفت: اثرگذاری در کار لازمه هدف داشتن است.

به گزارش البرزفردا ، خداداد کاشفی صبح امروز در دیدار با مهدی نیکمرام رئیس جدید شورای اسلامی شهرستان فردیس با آرزوی موفقیت برای ریاست جدید شورای شهرستان گفت: برای حل شدن مشکلات و خارج شدن شهرستان از شکل فرمایشی هدف گذاری کنید و ماهم به این موضوع کمک میکنیم.

کاشفی بیان داشت: شورای شهرستان باید در شهرستان نمود داشته باشد و مردم تاثیر آن را احساس کنند.
کاشفی با اشاره به تاثیرگذاری شورای شهرستان در توسعه مدیریت شعری افزود: بکار گیری تجربه های کاری و تجربه ریسای قبلی مسیر رسیدن به اهداف شما را کوتاه می کند.
وی تاکید کرد: از تجربیات گذشتگان استفاده شود تا درست تر از گذشته ریل گذاری کنید.
رابطه خوب شورای شهرستان با شورای استان و دیگر شهرها برای انتقال تجربه، دیگر موضوعی بود که فرماندار از رییس جدید شورای شهرستان خواستار شد.
مهدی نیک مرام عضو شورای اسلامی مشکین دشت است که سال گذشته رییس شورا بود