چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸ Wednesday, 23 October , 2019
فضای سبز شهرداری کرج
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اقدامات باغبانی فصل بهار در منطقه ۷ انجام شد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی و مراحل رشد گیاهان در هر فصلی عملیات خاصی جهت کاشت و نگهداری آن ها انجام می گیرد که رشد بهینه گیاهان را تضمین می کند

اختصاص ۱۳ میلیارد تومان به دهکده تفریحی کرج/لزوم توسعه کمربند سبز ۱۹ دی ۱۳۹۵

اختصاص ۱۳ میلیارد تومان به دهکده تفریحی کرج/لزوم توسعه کمربند سبز