جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸ Friday, 19 July , 2019
روز فرهنگی کرج، پیمان بضاعتی پور اخبار کرج ۀ اخبار البرز ، البرز فردا
روز فرهنگی یک جریان فرهنگی است ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری کرج

روز فرهنگی یک جریان فرهنگی است

رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری کرج می گوید: فردا روز فرهنگی کرج است که همزمان از جشنواره لاله ها نیز رونمایی می شود.