شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹ Saturday, 11 July , 2020
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات البرز- تاسیس روز مجلس خبرگان – اخبار البرز – البرز فردا
تخلفات و اقدامات کاندیداها قبل و پس از انتخابات بر اساس مستندات و مدارک مورد پیگیری قرار می گیرد ۱۹ تیر ۱۳۹۸
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات البرز

تخلفات و اقدامات کاندیداها قبل و پس از انتخابات بر اساس مستندات و مدارک مورد پیگیری قرار می گیرد

انتخابات الکترونیکی با مذکرات بین وزارت کشور و شورای نگهبان در حال بررسی است