چهارشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۸ Wednesday, 24 April , 2019
البرز فردا اخبار البرز اخبار کرج شهردار کرج کمالیزاده
۲۵۰میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تزریق می شود ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

۲۵۰میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تزریق می شود

شهردار کرج از تزریق ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تا پایان فروردین ماه، خبر داد

۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تزریق می شود ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
شهردار کرج

۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تزریق می شود

شهردار کرج از تزریق ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به پروژه قطار شهری تا پایان فروردین ماه، خبر داد.