سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023
البرزفردا، سعیدی شورا، این سه کلمه، جمهوری اسلامی یران
جمهوری اسلامی ایران در میدان علم خط شکنی کرده است ۱۲ دی ۱۴۰۱

جمهوری اسلامی ایران در میدان علم خط شکنی کرده است

جمهوری اسلامی ایران در میدان علم خط شکنی کرده است و دشمنان ایران از این واقعیت واهمه داشته و وحشت کرده اند.