طرح کهاب در ۱۳ جایگاه سوخت کرج به اجرا درآمد
طرح کهاب در ۱۳ جایگاه سوخت کرج به اجرا درآمد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: طرح کهاب برای کاهش ، هدایت ، انتقال و بازیافت بخارات بنزین در ۱۳ جایگاه سوخت این شهرستان به اجرا درآمد .

 امید رضا تونی” روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر همکاری بیشتر جایگاه داران سوخت شهرستان کرج افزود: ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح مذکور در این جایگاه ها هزینه شده است .

وی بیان کرد: صرفه جویی اقتصادی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی از مزیت های طرح کهاب است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج گفت: بازدید های مستمر کارشناسان حفاظت محیط زیست با هدف پایش میزان آلایندگی جایگاههای سوخت در شهرستان کرج دنبال می شود.

وی افزود :بر اساس بررسی های به عمل آمده ، برخی از جایگاه های سوخت نسبت به اجرای طرح اقدام و برخی نیز در مرحله تکمیل فرآیند هستند.
استان البرز۸۳ جایگاه عرضه سوخت بنزین دارد.