۴۰ زوج جوان در کرج به خانه بخت رفتند
۴۰ زوج جوان در کرج به خانه بخت رفتند
۴۰ زوج جوان در کرج به مناسبت سالروز ازدواج امیرمؤمنان (ع) و حضرت زهرا (س) به خانه بخت رفتند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، این زوج های جوان دوشنبه شب /۲۱ خرداد ماه/ در جشنی تحت عنوان” هلهله فرشته ها “با حضور اقشار مختلف مردم زندگی مشترک خود را به یمن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در مجموعه تفریحی پارک تنیس کرج آغاز کردند.

در جشن “هلهله فرشته ها ” کرج که مزین به حضور پربرکت خادمیاران رضوی بود، ۴۰ زوج جوان حاضر در این جشن متبرک هایی را از این خادمیاران برای بیمه کردن زندگی خود در سایه امام رضا (ع) دریافت داشتند.

در ادامه “جشن هلهله فرشته ها” ویژه ۴۰ زوج کرجی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) قرعه کشی سفر به مشهد مقدس نیز برای این زوج های جوان صورت گرفت.

شماری از گروه های مردمی حاضر در جشن هلهله ها ویژه ۴۰ زوج کرجی با پخش شیرینی و شربت ازدواج این زوج ها و سالروز ازدواج حضرت امیر مومنان (ع) و فاطمه زهرا(س) را جشن گرفتند.

نورافشانی، پخش شکلات و نقل ازدیگر حرکت های خودجوش بود که در جهت حمایت از این سنت حسنه در جشن هلهله ۴۰ زوج کرجی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) صورت گرفت.