باشگاه «راویان غدیر» در کانون پرورش فکری البرز راه اندازی می شود
باشگاه «راویان غدیر» در کانون پرورش فکری البرز راه اندازی می شود
باشگاه «راویان غدیر» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز تشکیل می شود و از بین کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۷ سال، عضو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه «راویان غدیر» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز تشکیل می‌شود و از بین کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۷ سال، عضو می‌پذیرد.

این باشگاه ۱۱۰ نفر عضو خواهد داشت که از بین داوطلبان به عضویت در این باشگاه انتخاب می‌شوند.

بر اساس فراخوان منتشر شده، اعطای کارت رسمی عضویت و گواهی عضویت در باشگاه، آموزش رایگان پرده خوانی، قصه گویی و روایت غدیر، حمایت کانون از این راویان در برپایی جشن غدیر در محل زندگی‌شان و اعطای قلک غدیر به راویان و توزیع آن از سوی آنان برای حمایت از خانواده‌های بی بضاعت از جمله مزایای عضویت کودکان و نوجوانان علاقه‌مند در این باشگاه، خواهد بود.

کودکان و نوجوانان برای آگاهی از چگونگی عضویت در این باشگاه، پرسشنامه https://survey.porsline.ir/s/jHOX۷kM را تکمیل کنند.

باشگاه «راویان غدیر» در کانون پرورش فکری البرز راه اندازی می شود