سبد خانواده از کتاب تهی شده است
سبد خانواده از کتاب تهی شده است
عضو شورای کتاب کودک البرز اظهار کرد: در شرایط حاضر سبد خانواده از کتاب تهی شده و وضعیت ناشران هم از این بابت خیلی خوب نیست.

زهرا فرمانی در گفت و گو با ایسنا با تأکید بر ضرورت دسترسی مردم به ویژه کودکان به ادبیات خوب، گفت: ‌سطح سواد و تحولات فکری روز در جامعه امروزی بسیار مهمتر از گذشته شده است و شامل بحث گسترده‌ای است؛ به ویژه آنکه در شرایط حاضر سبد خانواده از کتاب تهی شده و وضعیت ناشران هم از این بابت خیلی خوب نیست. بنابراین مهم است به یاد داشته باشیم که باید فقط ادبیات خوب را خرید و خواند.

وی افزود: در مورد اینکه ادبیات با کیفیت و همسو با رشد فکری کودکان امروز منتشر می‌شود یا خیر باید گفت که شورای کتاب کودک هر سال فهرستی از بهترین‌های ادبیات کودک را ارائه می‌کند و این خود دلیلی بر وجود آثار خوب در حوزه کتاب کودک است.

فرمانی ادامه داد: در این بین اما انتشار کتاب‌های بازاری و کتاب‌های غیر مفید برای کودکان در جامعه هم زیاد دیده می‌شود. همچنین موضوعی که در خصوص انتشار کتاب کودکان در حوزه ناشران مهم است، این است که باید بدانند کودک چه چیزی را می‌پسندد و چه چیزی را می‌خواهد، در ضمن چگونه می‌توان سطح سلیقه هنری و ادبی کودک را افزایش داد.

او بیان کرد: به طور مثال برداشتن کتاب‌های غیر ایرانی و گذاشتن متن‌های شعرگونه برای ادبیات خردسال معضلی است که سال‌های سال در شورای کتاب کودک نقد شده است. نویسنده یا تصویرگری که کتابی را برای کودک خردسال فراهم کرده، می‌توانست یک شعر طولانی هم برای آن بنویسد و اگر یک خط متن می‌گذارد، برای این است که مخاطبش را می‌شناسد.

این کارشناس فعال در حوزه فرهنگی اجتماعی کانون رشد خلاق ادامه داد: ولی متاسفانه شاعران خوب را درگیر این موضوع می‌کنند که برای این کتاب‌ها شعر بسازند و ارزش ادبی آثار کودک را پایین می‌آورند و به این ترتیب سلیقه و شناخت و انتخاب مخاطب را هم مخدوش می‌کنند.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: بعضی مواقع فعالین نشر کتاب کودک، مخاطب خودشان در حوزه کودک را خوب نمی‌شناسند و یا اینکه کم می‌شناسند و بعضی وقت‌ها به موضوع‌های سطحی و بازارپسند می‌پردازند، در عین‌حال می‌دانیم، گسترش ادبیات کودک شانس بزرگی است، چرا که به واسطه کتاب کودکان، هر بزرگسالی که خودش کتاب نمی‌خواند، درحال پرداختن به ادبیات کودک است، چرا که برای کودک خود حتما کتاب می‌خرد و برای کودک خود کتاب می‌خواند.

فرمانی در ادامه گفت: این موضوع باعث شده که مخاطب کتاب کودک فقط کودکان نباشند و بزرگسالان هم از خوانندگان این نوع از ادبیات باشند. این است که می‌گوییم کتاب خوب سن و سال و مخاطب خاص ندارد. خوشبختانه امروزه کتاب‌های خوب در سطح نشر کودک افزایش پیدا کرده‌است و این جای امیدواری دارد.