صدورحکم محکومیت قطعی ۱۴ سردفتر و کارمند ثبت اسناد طالقان
صدورحکم محکومیت قطعی ۱۴ سردفتر و کارمند ثبت اسناد طالقان
رییس کل دادگستری البرز گفت: حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و یکی از سردفتران اسناد رسمی منطقه صادر شد.

به گزارش ایرنا از دادگستری البرز، “حسین فاضلی هریکندی ” روز چهارشنبه با اعلام صدور احکام قطعی ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم در طالقان گفت: پس از اطلاع رئیس حوزه قضایی طالقان از جعل سند ملک یکی از شهروندان در یکی از دفاتر اسناد رسمی این شهرستان پس از بررسی ابعاد موضوع، باند جعل اسناد رسمی در این حوزه قضایی شناسایی شد.

۱۴ متهم در پرونده

رئیس کل دادگستری البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: ۱۴ نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و افراد دیگر به اتهام‌ «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه» و «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.

نحوه فعالیت باند جعل اسناد

فاضلی هریکندی در مورد نحوه اقدامات مجرمانه اعضای این باند گفت: ۶ نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آن‌ها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهرهای چهارباغ و طالقان آغاز کردند.

وی افزود: در مرحله بعد، از طرق مختلف از جمله با اعطای وکالتنامه رسمی نقل و انتقال ملک به یکی از اعضای باند با جعل هویت مالک واقعی یا تنظیم مبایعه نامه مجعول، نسبت به املاکی که اظهارنامه ثبتی آن از سوی متصرفان واقعی آن در گذشته تقدیم شده و در جریان صدور سند مالکیت بود، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام می‌کردند.

جزئیات رای قطعی صادره
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه احکام قطعیت یافته هم اکنون در حال اجرا است ،متذکر شد: متهمان پس از شناسایی، بازداشت و رسیدگی به اتهامات در شعبه اول دادگاه عمومی طالقان و سپس در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، حسب مورد به جهت ارتکاب جرایم مختلف از قبیل «جعل و استفاده از اسناد رسمی و عادی مجعول»، «رشاء و ارتشا»، «کلاهبرداری و پولشویی» به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال برده شده و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان طالقان محکوم شدند.

پنج هزارو۶۰۰ میلیارد ریال ارزش اراضی تصاحب شده
فاضلی هریکندی در خصوص بخشی از املاک تصاحب شده توسط این باند بیان کرد: هفت قطعه زمین ویلایی هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش یک هزار میلیارد ریال در شهرستان چهارباغ و ۴۶ قطعه زمین هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش چهارهزارو۶۰۰ میلیارد ریال در شهرستان طالقان (در مجموع ۵۳ هزار مترمربع از اراضی اشخاص به ارزش پنج هزارو۶۰۰ میلیارد ریال) از طریق جعل و سندسازی اسناد مالکیت از سوی این باند تصاحب شده بود.

پیگیری پرونده در دادگستری کل استان و بازگشت اراضی، بدون اطلاع مالکان
رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش و اهتمام رئیس دادگستری طالقان در رسیدگی و صدور حکم نخستین پرونده و رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز، به تبیین برخی از ویژگی‌های خاص این پرونده پرداخت و گفت: تشکیل پرونده و تعقیب متهمان در مراحل اولیه قبل از طرح شکایت و حتی بدون اطلاع مالکان اراضی یاد شده، بوده است به نحوی که برخی از مالکان تاکنون نیز به علت عدم اطلاع از موضوع و عدم شناسایی آن‌ها شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ همچنین در جریان رسیدگی به پرونده و تا قبل از قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر استان البرز، غیر از پنج قطعه از اراضی واقع در شهرستان چهارباغ که مالکان آن‌ها تاکنون شناسایی نشدند، تمام اراضی تصاحب شده با ابطال اسناد مجعول و تنظیم اسناد مربوطه به مالکان اصلی مسترد شد.