تمرکز مرکز پژوهش شورای شهر در حوزه نظارتی و ترک فعل‌هاست/ لزوم احیای حقوق عامه
تمرکز مرکز پژوهش شورای شهر در حوزه نظارتی و ترک فعل‌هاست/ لزوم احیای حقوق عامه
رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: تمرکز مرکز پژوهش های شورای شهر در حوزه نظارتی و ترک فعل ها و خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ است.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، محمد اسدیان به رویکرد سال جاری مرکز پژوهش های شورای شهر اشاره و اظهار داشت: امسال برای مرکز پژوهش ۵۲ هفته کاری برنامه ریزی شده است.

رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: رویکرد امسال مرکز پژوهش شورای شهر رویکرد نظارتی است که به حوزه ۶ گانه شهری و حوزه نظارتی و ترک فعل‌ها به طور ویژه نظارت خواهد کرد.

اسدیان به قانون نظام ارتقا سلامت اداری در مقابله با فساد اشاره و اذعان کرد: یکی از موضوعات که مورد بحث و بررسی است موضوع قانون نظام ارتقا سلامت اداری در مقابله با فساد اداری در مدیریت شهری است که دادستان به دستور رییس دادگستری و بازرسی استان نیز به آن ورود کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: در این راستا ۱۰۳ مصداق ترک فعل که منجر به تضعیع حقوق عامه مردم می شود در دستور کار دستگاه قضایی استان البرز قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح یک هم افزایی بین مرکز پژوهش‌ها و دستگاه قضایی رقم خواهد خورد.

اسدیان بر لزوم احیای حقوق عامه تاکید کرد و افزود: حفظ حقوق شهروندی، احیاء حقوق عامه و رعایت عدالت و همچنین توسعه متوازن، انتظارات به حقی است که شهروندان از مدیریت شهری دارند.