کرج جزو ۱۰ شهر برتر از نظر عملکرد کلی نوسازی مسکن قرار گرفت
کرج جزو ۱۰ شهر برتر از نظر عملکرد کلی نوسازی مسکن قرار گرفت
در جلسه ای با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل وزارتخانه، شهر کرج به عنوان ۱۰ شهر برتر از نظر عملکرد کلی نوسازی مسکن در سال ۱۴۰۲ انتخاب و از شهردار این کلانشهر تقدیر شد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، شهر کرج از نظر عملکرد کلی نوسازی مسکن در سال ۱۴۰۲ میان ۱۰ شهر برتر کشور قرار گرفت و از شهردار این کلانشهر تجلیل شد.

این انتخاب و تقدیر در پی برگزاری سمینار آنلاین با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت.  وبینار مذکور با هدف تصمیم گیری برای اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و پیرو سیاست ها و ضوابط تشویقی کالبدی متضمن نوسازی محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری برگزار شد.

در همین راستا تقدیرنامه ای از سوی مدیر کل اداره شهرسازی استان البرز به مهرداد کیانی، شهردار کرج تقدیم شد.

کرج جزو ۱۰ شهر برتر از نظر عملکرد کلی نوسازی مسکن قرار گرفت