یک پرسش مهم از دو جشنواره غیر مهم
یک پرسش مهم از دو جشنواره غیر مهم
ع .کمالی

می گویند حرمت امامزاده را متولی آن دارد، از آن جهت دو جشنواره غیر مهم که ظاهرا برای برگزار کنندگان آن بخصوص برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز یا فقط برای آن معاون کمی تا ذره ای فرهنگی اش، خیلی مهم نیست که چه قرار است برگزار شود، فقط بگویند جشنواره ای برگزار شد برایشان بس است.
چندی پیش جلسه رونمایی مشترک از دو پوستر دو جشنواره در مقابل چشمان استاندار البرز برگزار شد. به کم و کیف و اصلی و کیک اش کار نداریم ذوقش باشد برای برگزار کنندگانش، اما در آن جلسه از پوستر دو جشنواره رونمایی شد.
بماند از وجوه مشترک موضوعات و آثاری که در جشنواره شرکت داده می شود، دو موضوع انتخابات و فلسطین که موضوعات اصلی حاکم بر جامعه ایران اسلامی است، توسط استاندار به برگزار کنندگان این دو جشنواره پیشنهاد می شود.
دو موضوعی که هر بیسواد سیاسی و رسانه ای هم می داند که اگر قرار است جشنواره ای برگزار شود، می بایست این دو موضوع مهم در آن گنجانده شود، می گویند زمانی که جشنواره قرار بود برگزار شود، بحث فلسطین مطرح نبود، درست می پذیریم سلمنا اخویان . اما انتخابات هم یک باره اتفاق افتاد؟ بگذریم …
به هر شکل برگزار کنندگان برای آنکه دل استاندار نشکند یا به تعبیر خودشان حرفش روی زمین نماند، مجبور می شوند این دو موضوع را هم به جشنواره اضافه کنند.
دقت در زمان بندی :
با کمی دقت در زمان بندی آن به غیر مهم بودن و احتمالا خودمانی بودن جشنواره پی خواهیم برد.
جشنواره ای که قرار است شورا مبلغ هوار تومن هم برایش پول خرج کند و کلی بوق و کرنا راه بیاندازند.
مهلت ارسال آثار در یکی از جشنواره ها ۱۵ آذر تا ۳۰ دی ماه است، فقط هم آثاری در این جشنواره شرکت داده خواهند شد که از ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ تولید و منتشر شده باشند. این یعنی هر چه اثر خارج از این آثار وارد شود پذیرفته نخواهد شد، اگر پذیرفته شود، حق دیگران که پیش ازا ین تاریخ مطلب ارسال کرده اند، ضایع می شود.
اما حوزه انتخابات و رسانه و فلسطین و غزه در این جشنواره بدون محدودیت است. یعنی اگر یک نفر ۱۰ سال قبل هم اثری در حوزه انتخابات یا فلسطین و غزه تولید کرده باشد می تواند ارائه دهد. سلمنا رفقا احسنت ، باریکلا عجب فکر بکری واقعا بهتر ازین نمی شد جشنواره ای خودمانی برگزار کرد. چرا؟
چون اولا هر آدم بیسواد سیاسی می داند مهمترین موضوع در انتخابات بخصوص انتخابات این دوره مشارکت است، به فرض اینکه من ۳۰ دی ماه تولید اثر کردم، آنگاه شما هم پذیرفتید هنوز زمان طلایی انتخابات که به مشارکت می انجامد باقی مانده است.
این یکی جشنواره هم که ۲۲ آذرماه را زمان ارسال آثار اعلام کرده، احسنت برادر، احسنت احسنت به این همه هماهنگی و وحدت.
این را هم همه می دانیم که وقتی در یک جشنواره موضوع و زمان ارسال آثار، مشخص می کنند یعنی می خواهند برای آن موضوع در آن بازه زمانی جریان سازی صورت گیرد؛ احسنت به کمکی که به انتخابات و مشارکت می کنید، دست و کف و هورا صد هزار مرتبه برای شما
جالب تر اینجاست اگر بدانید که اختتامیه این جشنواره اسفند ماه ۱۴۰۲ است، آنوقت بیشتر متوجه می شوید که این جشنواره ها چقدر در بالابردن مشارکت و اصل انتخابات که هیچ ، در به کرسی نشاندن حرف استاندار البرز، می توانند تاثیر بگذارند.
خواهش می کنم یک بار دیگر به تاریخ ها توجه کنید و دوباره بخش زمان بندی را بخوانید، پایان زمانی که می توانیم در جشنواره شرکت کنیم، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، پایان زمان ارسال یکی ۲۲ آذر ماه و یکی هم ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، اختتامیه اسفند ۱۴۰۲ که مطمئنا قبل از ۱۱ اسفندکه روز برگزاری انتخابات است، نخواهد بود، اوج توجه مردم به انتخابات اول دی ماه تا ۱۱ اسفند ماه درست زمانی که کسی نمی تواند در این بازه زمانی اثری به جشنواره ارسال کند. به قول نون خ باریکلا پهلوان
حال سئوال من این است با توجه به موارد مطرح شده بخصوص در تاریخ برگزاری جشنواره ها، نقش این دو جشنواره مهم در برگزاری انتخابات به عنوان رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که هیچ! در به ثمر رسیدن سخنان استاندار البرز در روز رونمایی از پوستر جشنواره، را با رسم نمودار و شکل توضیح دهید؟
ار استراتژی سکوت رسانه های معاند جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات هم که معتقدند به افزایش مشارکت منجر می شود نیز می گذریم، که متهم مان نکنند.