دغدغه‌ مسئولان لازمه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی
دغدغه‌ مسئولان لازمه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش البرز گفت: لازمه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی ایجاد دغدغه‌ برای تمامی مسئولان است.

به گزارش البرزفردا ، رؤیا عسگرپور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه بهبود کیفیت سواد آموزی گفت: لازمه توسعه کمی و کیفی برنامه‌های سوادآموزی ایجاد دغدغه برای تمامی مسئولین است.

وی با تاکید بر برنامه ریزی دقیق برای جذب و شناسایی افراد بی سواد تصریح کرد: برنامه ریزی استان بر توسعه مشارکت‌های بین بخشی است به گونه‌ای که با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای استان، انگیزه لازم برای توسعه سوادآموزی ایجاد شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه فرهنگ سازی و اشاعه و ترویج سواد آموزی باید در بین تمامی دست اندرکارانگسترش یابد، افزود: یکی از شاخص‌های رشد در هر جامعه‌ای میزان بهرهمندی مردم آن کشور از حداقل سواد نوشتن و خواندن است و مبارزه با بی سوادی در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام تلقی می‌شود.

وی در ادامه گزارشی از روند فعالیت‌های معاونت سوادآموزی در سال جاری ارائه داد و اذعان داشت: در سال جاری تمرکز بر برنامه‌های کیفیت بخشی، تصمیم سازی، استفاده از نیروهای جهادی و خیرین سوادیار، توسعه مشارکت‌های بین بخشی از جمله مهمترین برنامه‌های در نظر گرفته شده برای توسعه و بهبود کیفیت آموزش دانست.