طرح جمع آوری زباله‌های خشک در کرج آغاز می‌شود
طرح جمع آوری زباله‌های خشک در کرج آغاز می‌شود
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان البرز گفت: طرح جامع ایجاد ایستگاه‌های جمع آوری زباله خشک توسط شهرداری آغاز شده و تا اواسط تابستان سال جاری در ۳۰ نقطه از این شهر کانکس‌های مخصوص جمع آوری زباله خشک فعال شود.

به گزارش البرزفردا ، مجید درگی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، با اشاره به تصویب طرح جامع مدیریت پسماند شهر کرج پس از چهار سال از ارائه این طرح برای نخستین بار به کارگروه مدیریت پسماند استان، گفت: یکی از مهمترین اقدامات در اجرای این طرح تفکیک پسماند از مبدا است.

وی افزود: تفکیک پسماند از مبدا با ایجاد یکسری ایستگاه در شهر برای دریافت پسماند خشک از مردم آغاز می‌شود ضمن اینکه پسماندهای تَر هم در فواصل زمانی مشخص برای رفتن به فرایند کمپوست جمع آوری می‌شود و زباله‌های خشک هم به بازیافت می‌رود.

درگی افزود: با مطالعات انجام شده اگر فرایند این مدیریت به درستی انجام شود فقط ۴۰ درصد پسماند شهری برای مرحله انتهایی باقی می‌ماند که این پسماند نه قابلیت تولید کمپوست و نه زباله خشک قابل بازیافت را دارد و زباله‌ای است که یا باید به سایت دفن حلقه دره برود و یا به سمت استفاده در زباله سوز برود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز میزان تولید پسماند کرج را حدود یک هزار تن دانست و اظهار کرد: با اجرای درست این طرح جامع ۶۰۰ تن از این پسماند مدیریت و ۴۰۰ تن باقیمانده به حلقه دره می‌رود که یک تحول بزرگ در ساماندهی حلقه دره را در پی خواهد داشت.

درگی گفت: با توجه به اهتمام استاندار در ایجاد زباله سوز، پیش از تصویب این طرح به دنبال ایجاد یک زباله سوز با ظرفیت ۲ هزار تنی با سرمایه گذاری بالا بودیم ولی با اجرای این طرح دیگری نیازی به زباله سوز با این حجم نخواهیم بود بنابراین سرمایه گذاری به یک چهارم کاهش می‌یابد و به تبع آن اجرایی شدنش را امکانپذیرتر می‌کند.

وی افزود: نخستین اقدام شهرداری برای اجرای این طرح جامع ایجاد ایستگاه‌های جمع آوری زباله خشک است که شهرداری کرج این کار را آغاز کرده و پیش بینی می‌شود تا اواسط تابستان سال جاری در ۳۰ نقطه از این شهر کانکس‌های مخصوص جمع آوری زباله خشک فعال شود.