فرماندار فردیس از ارتباطات شخصی در افزایش اعتبارات استان به ما کمک کرد
فرماندار فردیس از ارتباطات شخصی در افزایش اعتبارات استان به ما کمک کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز گفت: فرماندار فردیس در لایحه بودجه برای افزایش اعتبارات از ارتباطات شخصی خود به ما کمک کرد.

به گزارشی البرزفردا ، عبدالرضا کریم پور ملکشاه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز امروز در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اذعان داشت: فرماندار فردیس در افزایش اعتبارات استان خیلی به ما کمک کرد.
عبدالرضا کریم پور ملکشاه بیان کرد: پایه بودجه ریزی استان البرز از ابتدا ضعیف بوده است در حالیکه ما در افزایش بودجه رتبه یک را داریم.
کریم پور با اشاره به اینکه استان البرز در افزایش اعتبارات رتبه اول رشد در لایحه بودجه را دارد، گفت: مشکلات بسیار است به همین دلیل این افزایش به چشم نمی آید.
وی افزود: ما در استان ۱۵ پروژه ماده ۲۳ داریم و این یعنی ادارات کل تلاشی برای تعریف پروژه های جدید نداشتند.
این مقام عالی سازمان برنامه و بودجه استان اظهار داشت: اداره باید برای گرفتن سهم خود را از برش استانی تلاش کنند تا ما هم دفاع کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه البرز ادامه داد: خداداد کاشفی ارتباطات کشوری خوبی دارد و شما مدیران باید از این ظرفیت نهایت استفاده را در راستای حل مشکلات انجام دهید.
طبق گفته این مقام مسئول شهرستان فردیس نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش اعتبارات دارد.