خسارات ناشی از سیل محور کرج کندوان / عکس  بازدید استاندار البرز از روند بازگشایی محور کرج کندوان،
خسارات ناشی از سیل محور کرج کندوان / عکس  بازدید استاندار البرز از روند بازگشایی محور کرج کندوان،
در حالی چهار روز از سیل ویرانگر جاده چالوس می گدرد که ابعاد خسارات این جاده در حال نمایان شدن است. حجم ورودی سیلاب به تونل های دو و سه بقدری زیاد است که از ماشین آلات راهسازی در این ایام از دو طرف در حال آوار برداری هستند اما متاسفانه هنوز این آوار برداری به دلیل صعب العبور بودن و حجم زیاد سیلاب، به کندی پیش می رود. استاندار البرز در چهار روز گذشته به صورت مرتب از بازگشایی این محور بازدید به عمل آورده و جلسات مرتبی را برای این منظور در بخشداری آسارا برگزار می کند