بررسی استفاده نیروگاه منتظر قائم از چاه های آب موجود در شهرستان فردیس/ مدیریت منابع آبی نیروگاه منتظرقائم ضروری است
بررسی استفاده نیروگاه منتظر قائم از چاه های آب موجود در شهرستان فردیس/ مدیریت منابع آبی نیروگاه منتظرقائم ضروری است
پس از ارائه گزارشی از سوی شرکت آب منطقه ای استان مبنی بر ضرورت رسیدگی به برداشت های نیروگاه منتظر قائم از 10 حلقه چاه آب موجود در شهرستان فردیس به منظور تولید برق در نیروگاه، جلسه ای به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیران دستگاه های مربوطه برگزار شد.

به گزارش البرزفردا ، در این جلسه پس از ارائه گزارش کارشناسی توسط شرکت آب منطقه ای استان و فرمانداری فردیس و همچنین اداره کل محیط زیست، سیف اله اسداللهی بر حساسیت موضوع تاکید کرد و افزود: موضوع مدیریت آبهای سطحی و آبخوان های استان بسیار حیاتی بوده و مورد تاکید استاندار نیز قرار دارد.
وی افزود: از سوی دیگر حفظ استمرار تولید برق در نیروگاه منتظر قائم نیز در شرایط پرمصرف پیش رو حائز اهمیت است. بخش قابل توجه آبی که توسط نیروگاه از منابع زیرزمینی و سرمایه استانی و ملی استحصال می شود در قالب تبخیر از برج های خنک کن نیروگاه خارج شده و بخش دیگری نیز پس از مصرف به اراضی پایین دست هدایت می شود که این موضوع بسیار نگران کننده است.
این مسئول با اشاره به اینکه این موضوع ضرورت احداث تصفیه خانه توسط نیروگاه منتظر قائم را اجتناب ناپذیر کرده است، خاطر نشان کرد: تعامل حداکثری و‌ همکاری و هماهنگی مدیران و سهامداران نیروگاه منتظر قائم با مدیریت استان امری ضروری و لازم الاجراست و باید با همکاری و هم افزایی اقدامی شایسته به منظور حفظ و حراست از منابع آب استان و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و جلوگیری از هدررفت منابع ذی قیمت کشور صورت پذیرد.
گفتنی است در این نشست مقرر شد با توجه حساسیت موضوع، فرمانداری فردیس با دعوت از تمام مدیران مربوطه و اعضای هیئت مدیره و سهامداران نیروگاه منتظر قائم در شورای تامین شهرستان، موارد را مطرح تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.