خانه ویرانه ای به نام مطبوعات
خانه ویرانه ای به نام مطبوعات
وقتی دیدم در جلسه گفتگوی اقشار مختلف با رییس قوه قضاییه از هر قشر و گروهی نماینده ای به بیان دغدغه ها و دیدگاه های آن جمع پرداخت، دلم به حال خودم که بیست و چند سال از عمرم را در شغلی سپری کردم که نتواند حرفش را بزند سوخت.

وقتی دیدم که هر قشر نماینده اش با چه هیجانی به بیان دیدگاه و نظراتش می پردازد، با خود گفتم یعنی مگر می شود در این به اصطلاح ۶۰۰ نفری که روز خبرنگار تجلیل می شوند یک نفر نباشد که بتواند دغدغه و مشکلات حوزه رسانه ای استان را بگوید، دلم به حال خودم و قشرم و زحمت کشان این حرفه و شغل سوخت.
دلم سوخت از اینکه مسئولان و برنامه ریزان این جلسه انگار نه انگار که اصلا رسانه ای هم وجود دارد، انگار نه انگار که اصلا جمعیت قابل توجه ۶۰۰ نفره ای! هم هست.
وقتی که خوب دقت کردم دیدم شاید هم خیلی تقصیر آن برگزار کنندگان نیست، وقتی خانه ویرانه ای به نام مطبوعات وجود دارد که می بایست خودش را در این مواقع حساس نشان دهد، سکوت می کند و قدمی برنمی دارد، خیلی از برگزار کنندگان گله مند نمی شوم.
وقتی می بینم خانه که همه جا خودش را نخود آش می کند و به فلان مسئول و مدیر می گوید فلانی را دعوت کن و فلانی را دعوت نکن، بیشتر دلم به حال شغل، وقت و جوانی ای که پایش گذاشتم می سوزد، آخر اگر کمی جسارت غیر از بله چشم قربان گفتن در وجود بعضی از این آقایان بود که وضع این صنف و شغل در استان این نبود که …
به آقایان هم که می گوییم، دست شان را بر گوششان می گذارند تا مبادا به تریج قبای شان بر بخورد رویشان را آن طرفی می کنند که مبادا گرد بی تدبیری اشان در این خانه ویرانه پای آنها را هم بگیرد.
تازه گی ها هم که یادشان افتاده باید تعاونی مسکن خبرنگاران راه بیاندازند و برای شان خانه تهیه کنند.
راستی، مگر شما همان هایی نبودید که اولین تعاونی مسکن خبرنگاران را راه انداختید، می شود بگویید چند نفر از خبرنگاران غیر دوربری خودتان نه! چند نفر خبرنگاران دوربری اتان هم نه! چند نفر از نزدیکان و دوستان تان را توانستید خانه دار کنید؟
کمی حافظه جمعی امان ضعیف است لطفا تکرار کنید و سند و مدرک هم نه! فقط اسم و نام بگویید تا یادمان بیفتد.
البته برادر چرا اینقدر شما بدبین هستی خدا رحمت بدهد به اشان بالاخره جمعی از دوستان و نزدیکان خانه ندارند خدا را خوش نمی آید، چوب لای چرخ این کار عظیم و بزرگ و سترگ بگذارید، بگذارید مثل همین ۴ میلیاردی که برای احداث خانه مطبوعات گرفتند، برای این تعاونی هم تلاش کنند، زحمات شان را نادیده نگیرید.
فقط من مانده ام چرا همش عده ای می گویند تمامیت خواه اند، لال شود زبانت پسر تمامیت خواهی یعنی چه؟! اینکه رییس خانه، مدیر عامل خانه، عضو در خانه تهران و ده تا دیگر از این ها را به یکی بدهند، همه از تلاش های همین اعضای هیات مدیره است، خودشان که نمی خواهند، هیات مدیره فشار آورده گفته همه را بدهید، توانشان بالاست، توانمندی دارند، زبانت از حلقوم ات درآد اگر بگویی اینها تمامیت خواه هستند.
خوب زیاده گویی کردیم، خدایا این خانه ویرانه را بالای سر ما نگه دار! آمین یا رب العالمین.