اختلاف افکنی میان کارکنان کارمندی و کارگری زیبنده شهرداری نیست
اختلاف افکنی میان کارکنان کارمندی و کارگری زیبنده شهرداری نیست
خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه اختلاف افکنی میان کارکنان کارمندی و کارگری زیبنده شهرداری کرج نیست، گفت: زمزمه هایی مبنی بر مخالفت شورای شهر با همسان سازی حقوق کارکنان به گوش می رسد که کاملاً خلاف واقع است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ علی ذبیحی در نطق پیش از دستور نود و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر خطاب به شهردار اظهار داشت: در تباصر بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۶۴ میلیارد ريال برای همسان سازی حقوق کارکنان پیش بینی شده است آیا تاکنون جلساتی برگزار شده است؟ آیا صدای کارکنان شنیده شده است؟ آیا گزارشی از اقدامات به کمیته منابع انسانی ارسال شده است؟

خزانه دار شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: حدود ۴۰ روز تا پایان سال باقی مانده است چرا فشار پرداخت ها را به پایان سال موکول می کنید؟

ذبیحی بیان کرد: امروز همکارانی که اکثراً از قشر متوسط جامعه می باشند زمزمه هایی مبنی بر مخالفت شورای اسلامی با همسان سازی حقوق کارکنان به گوش می رسد که کاملاً خلاف واقع بوده و اعضای شورای اسلامی شهر کرج هیچگونه مخالفتی در پرداخت ها نداشته و ندارند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج به تعیین و تکلیف نظام همسان سازی کارکنان اشاره و اذعان کرد: شهرداری کرج موظف است نسبت به بندهای تباصر بودجه بویژه نظام همسان سازی حقوق کارکنان فارغ از نوع قرارداد اقدام و نتیجه اقدامات تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به شورای اسلامی شهرکرج ارسال نمایند.