قرارگاه اجتماعی محل بررسی و حل مشکلات است
قرارگاه اجتماعی محل بررسی و حل مشکلات است
فرماندار فردیس با اذعان بر مشکلات متعدد در برخی مناطق قرارگاه اجتماعی را محلی برای بررسی و حل معضلات خواند.
به گزارش پایگاه خبری فرمانداری فردیس، خداداد کاشفی فرماندار فردیس در جلسه با معتمدین محله های مختلف اظهار داشت: ما باور داریم که بدون استفاده از ظرفیت های مردمی نمیتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
فرماندار بیان کرد: روزی خواسته ی مسئولان وقت تشکیل شهرستان فردیس بود بی آنکه به امروز فکر کنند و بسیاری مشکلات بخاطر ندیدن زیرساخت هاست.
وی با اشاره به کمبود سرانه های شهرستان تصریح کرد: ما از فقیرترین شهرستان های کشور هستیم ولی با وحدتی که بین مسئولان این شهرستان و همت استاندار وجود دارد روزهای خوبی پیش روی فردیس است.
نماینده عالی دولت افزود: با همت استاندار مشکلات فردیس به خوبی به گوش مسئولان کشور رسیده که بی شک در سفر آینده رییس جمهور برای فردیس مصوبات خوبی برنامه ریزی خواهیم کرد.
وی از تلاش های مدیریت شهری در رفع مشکلات شهری گفت و ادامه داد: آنها نیز تلاش های زیادی دارند ولی فردیس مشکلاتش بسیار است که نیاز به زمان داریم.
در این جلسه معتمدین شهرک وحدت، شهرک سپاه، شهرک ناز، خیابان پیک، خیابان اهری، شهرک ارم و فرگاز حضور داشتند که هر کدام به مشکلات محله ی خود اشاره کردند.
ترافیک یکی از مشکلاتی بود که بیشتر مهمانان امروز فرمانداری به آن اشاره داشتند و فرماندار گفت: طرح جامع ترافیکی در حال تدوین است و شهردار تلاش های خوبی در این زمینه دارد.
او با اشاره به برگزاری متعدد شورای ترافیک در فرمانداری تأکید کرد: مردم نیز باید در حل مشکلات به ما کمک کنند که بدون این همدلی کارها سخت پیش می رود.
کاشفی در پایان به قرارگاه اجتماعی اشاره داشت: در این قرارگاه مشکلات هر محله احصا و برای حل آن برنامه ریزی و پیگیری می شود.