جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین کشور جهان است
جمهوری اسلامی ایران مستقل ترین کشور جهان است
امروز جمهوری اسلامی ایران به مدد جانفشانی مردم در طول دوران تشکیل ، مستقل ترین و مقتدرترین کشور جهان است.

علی صادق مقدسی مدیر کل صدا و سیمای البرز با اعلام این مطلب اظهارد اشت: جمهوری اسلامی علیرغم همه تحریم ها، تهدیدها و دشمنی ها در سایه هدایت های مقام معظم رهبری و حضور در صحنه مردم به مرحله اقتدار و توانمندی رسیده است.

وی افزود: نطام جمهوری اسلامی ایران با جانفشانی و ایثارگری شهدا و ملت انقلابی ایران آرمان های خود را حفظ کرده است و امروز، نظام در مرحله پختگی و اقتدار قرار دارد.

وی با اشاره به این که برای نسلی که انقلاب را درک نکرده است باید آرمان های انقلاب بدرستی ترجمه و تبیین شود، عنوان کرد: جمهوریت و اسلامیت نظام دستاوردهای بزرگی بوده است که ضرورت دارد با کمک نخبگان و رسانه ها به نسل جوان شناسانده شود.

وی ادامه داد:امروز؛ ایران اسلامی، مستقل ترین کشور دنیا و مردم ما عزتمندترین مردم دنیا هستند.

این مسئول فرهنگی درا ستان البرز، با بیان این که دستاوردهای کشور، ثمره مشارکت مردم و دولت های پس از انقلاب است، اظهار داشت: متاسفانه به برخی دستاوردهای نظام کمتر پرداخته شده است حال آن که در حوزه های مختلف از جمله علمی، فناوری، نظامی و حتی اقتصادی اقداماتی صورت گرفت که باید بدرستی منعکس می شد.

صادق مقدسی با اشاره به این که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمسالاری دینی است که در آن ارکان نظام نیز بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با برگزاری انتخابات از سوی مردم برگزیده می شوند، گفت: بطور میانگین؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر ۲ سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است، که نشان از توجه نظام به مردم در راستای حق مشارکت شان در تعیین سرنوشت شان