جمهوری اسلامی ایران طلایه دار اقتصاد تعاون محور است
جمهوری اسلامی ایران طلایه دار اقتصاد تعاون محور است
جمهوری اسلامی ایران طلایه دار اقتصاد تعاون محوری است که بر پایه توجه به مردم و استفاده ازظرفیت های مردمی بنیان نهاده شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به رویکرد جمهوری اسلامی به اقتصاد تعاون محور و مردم محور پرداخت.

عبدالله دارایی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب اظهار داشت: اشتغال یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه است که اگر با کار و تعاون به اقتصاد مردم نهاد برسیم، عدالت در جامعه حاکم خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با تاکید بر اینکه باید کار را به خود مردم بسپاریم، گفت: اگر با کار و تعاون به اقتصاد مردم نهاد برسیم، عدالت بیش از پیش و به معنای واقعی کلمه در جامعه حاکم خواهد شد.

عبدالله دارایی اضافه کرد: در قرآن و احادیث به کار جمعی، مردمی و فراگیر سفارش شده است و اگر توجه به این آموزه الهی مورد تاکید و اجرا قرار گیرد بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در ایجاد شغل و اشتغال حل خواهد شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های بسیاری است که با این ظرفیت‌ها می توانیم روز به روز جریان تعاون و اقتصاد اسلام محور و مردم نهاد را تقویت کنیم.دارایی تصریح کرد: اگر با کار و تعاون به اقتصاد مردم نهاد برسیم، عدالت بیش از پیش و به معنای واقعی کلمه در جامعه حاکم خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز تصریح کرد: باید کار را به خود مردم بسپاریم مگر می‌شود کارها همه حاکمیتی و دولتی انجام شود.

دارایی گفت: ۲۵ درصد اقتصاد باید توسط تعاونی‌ها حکمرانی شود و تحقق این مهم ورود و هدایت تعاونی ها در مسیر تامین نیازهای جامعه و توسعه صادرات استان است.