جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیین کننده در منطقه دارد
جمهوری اسلامی ایران نقشی تعیین کننده در منطقه دارد
جمهوری اسلامی ایران با ارائه دکترین سیاست خارجی خود و تلاش برای اجرای ان، به یک کشور تعیین کننده در منطقه تبدیل شده است.

محمد فیضی سرپرست معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری فردیس با اعلام این مطلب اظهار داشت:کشورهای غربی بارها به مسئله نفوذ ایران در خاورمیانه و توان تأثیرگذاری جمهوری اسلامی بر معادلات منطقه ای پرداخته اند.

وی افزود: این کشورها به نفوذ موفقیت آمیز ایران اذعان و اعتراف نموده اند. ا

این مسئول در شهرستان فردیس اظهار داشا: دخالت های منطقه ای ایران موجب محک خوردن دکترین نظامی خارجی ای شده اند که روی تکنیک های جنگ ترکیبی و همکاری با بازیگران دولتی و وابسته به دولت های متخاصم تأکید دارد.

سرپرست معاونت سیاسی و انتظامی شهرستان فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعیین کنندگی ایران در منطقه اظهار داشت: اندیشکده های خارجی این کشورها معتقدند استراتژی ایران در منطقه و بازیگری این کشور نه تنها باعث شده که سیاست های کشورهای غربی در منطقه شکست بخورد بلکه جمهوری اسلامی ایران به کشوری تعیین کننده در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: اندیشکده های کشور های غربی نفوذ ایران در خاورمیانه را به صورت تصاعدی رو به افزایش می دانند و اذعان داشته اند که بازیگری ایران طی سال های اخیر در تحولات سوریه و یمن نقطه عطفی در تاریخ منطقه بوده است.

سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری فردیس تاکید کرد: اکنون می توان ادعا کرد که ورق خاورمیانه به سود جمهوری اسلامی برگشته است به گونه ای که جمهوری اسلامی با ایفای نقش در سوریه و یمن نشان داد که تغییر و تحولات در رأس قدرت کشورهای خاورمیانه دیگر با تصمیم واشنگتن و متحدانش ممکن نیست.ی یی