شصت میلیارد تسهیلات بیمارستان به آفرین به زودی پرداخت می شود
شصت میلیارد تسهیلات بیمارستان به آفرین به زودی پرداخت می شود
فرماندار فردیس خبرداد: در نشست مدیرعامل بانک ملت مقرر شد شصت میلیارد ریال از باقی مانده تسهیلات بیمارستان به آفرین به زودی پرداخت شود.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فردیس، خداداد کاشفی در بازدید از بیمارستان به افرین گفت: دیشب در نشستی که با مدیرعامل بانک ملت داشتیم مقرر شد باقی مانده تسهیلات را به زودی پرداخت کنند.
کاشفی بیان کرد: اداره های مخابرات، آبفا و برق سریع تر خدمات شان را به بیمارستان ارائه دهند، هیچ کاری نباید مانع از خدمات رسانی سریع به مردم شود.
وی افزود: شهرستان فردیس از جمله شهرستانهای محروم در حوزه بهداشت و درمان است و لازم است که این محرومیت با اقدامات جهادی و پیگیری های مستمر رفع شود.
فرماندار شهرستان فردیس اظهار داشت: در حال حاضر دو پروژه بزرگ بهداشتی درمانی در شهرستان فردیس در حال اجراست که با اجرای این دو پروژه بخش اعظمی از مشکلات شهرستان در حوزه بهداشت و درمان رفع خواهد شد.
فرماندار با تأکید بر الویت قراردادن بخش های خدماتی اذعان داشت: ادارات باید حل مشکلات بخش های خدماتی به ویژه درمانی را در الویت قرار دهند.
فرماندار فردیس معتقد است: بخش خصوصی یار و بازوی دولت است و نباید فرایند اداری مانع از تسریع کار آنها شود.لازم به توضیح است که خداداد کاشفی شب گذشته برای حل مشکل وام بیمارستان به آفرین با مدیرعامل بانک ملت دیدار کرده و در این دیدار مقرر شد به زودی ۶ میلیارد تومان به حساب بیمارستان واریز شود.