جمهوری اسلامی ایران توجه ویزه ای به مناطق محروم داشته است
جمهوری اسلامی ایران توجه ویزه ای به مناطق محروم داشته است
جمهوری اسلامی ایران با نگاهی عدالت محور توجه ویژه به توسعه زیرساختها بخصوص در مناطق محروم داشته است.

حمید عبداله پور معاون توسعه منابع انسانی فرمانداری فردیس با اعلام این مطلب اظهار داشت: شاخصه اصلی جمهوری اسلامی ایران، توجه و توسعه در مناطق کم برخوردار و محروم کشور بوده است که در طول ۴۴ سال گذشته برای رفع محرومیت دراین مناطق اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: توسعه زیر ساختها و ارائه خدمات از جمله مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی ایران در ارائه خدمات به مناطق محروم و کم برخوردار بوده است.

این مسئول اضافه کرد: ایجاد راه های مواصلاتی، بهینه سازی دسترسی ها به دورترین نقاط کشور، تجهیز راه ها از جمله آسفالت و ایمن سازی راه های روستای و مناطق کم برخوردار از جمله این اقدامات جدی جمهوری اسلامی در توسعه مناطق کم برخوردار و محروم بوده است.

عبداله پور معاون توسعه منابع انسانی فرمانداری فردیس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ارائه خدمات از جمله برق،گاز، آب آشامیدنی و … به مناطق محروم هم از جمله موضوعاتی است  که جمهوری اسلامی ایران، توانسته در این دوران به مناطق کم برخوردار ارائه دهد.

عبداله پور ادامه داد: توجه به موضوع اشتغال نیز از جمله موضوعاتی بوده که جمهوری اسلامی ایران در نقاط کم برخوردار و محروم به دنبال ایجاد و احیای آن بوده است.