جمهوری اسلامی ایران الگوی کارآمد رسانه ای برای جهان ارائه داده است
جمهوری اسلامی ایران الگوی کارآمد رسانه ای برای جهان ارائه داده است
جمهوری اسلامی ایران توانسته است با تلفیق بین اخلاق و رسانه، الگویی کارآمد برای رسانه های جهان ارائه دهد.

دکتر زهرا کورانی کارشناس ارشد مدیریت رسانه، با اشاره به اقدامات رسانه ای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تلقیق آموزه های اخلاقی مدیران و خبرنگاران و فعالان رسانه ای جمهوری اسلامی با آموزه های حرفه ای رسانه ای در دنیا، الگو جدیدی را به دنیا ارائه کرده است که می بایست با بسط و گسترش آن به تبیین این الگوی جدید پرداخت.

وی اظهار داشت: نگاه اجمالی به سپهر رسانه ای که جامعه ایرانی و جامعه بین الملل را در برگرفته است، به علاوه امکانات و نوآوری های فنی، شرایط جدیدی در این سپهر ایجاد کرده است.

این کارشناس حوزه رسانه گفت» این تغییرات مهم از یک طرف و از طرف دیگر تا حدی اشباع فضای رسانه از انواع گوناگون شبکه های رادیویی و تلویزیونی و گسترش فضای مجازی ، برنامه ریزان و تصمیم گیران را وادار می کند تا برای گسترش و توسعه انواع رسانه ها، در پی الگویی کارآمد مناسب با این شرایط باشند.

وی خاطر نشان کرد: هر چند که جمهوری اسلامی ایران در حوزه تکنیکال رسانه با عقب ماندگی هایی روبروست اما توانسته با بهره گیری از خلاقیت های فردی ناشی از تحریم ها، توانمندی های بسیاری را در حوزه رسانه ایجاد نماید.

کورانی تاکید کرد: این اقدامات که الگوی مطلوب برای سیاست گذاری رسانه در جمهوری اسلامی ایران با رجوع به مبانی اندیشه سیاسی اسلام و استخراخ شاخصه ها به توصیف و سپس تبیین آن ها در الگودهی به رسانه های جهان کمک بسیار زیادی کرده است.

این کارشناس رسانه تاکید کرد: در این در این الگو،  اخلاق مداری ، امیدبخشی و  آگاهی بخشی  از دیگر شاخصه های اصیلی است که اهالی رسانه تلاش کرده اند تا در این راستا به آن توجه و تاکید نمایند.