جمهوری اسلامی به مدیریت شهری تعریفی دوباره داد
جمهوری اسلامی به مدیریت شهری تعریفی دوباره داد
جمهوری اسلامی با نگاه مذهبی که در بطن خود داشت، به مفهوم مدیریت شهری تعریفی دوباره داد.

محسن برجی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج با اعلام این مطلب اطهار داشت: جمهوری اسلامی توانست با بازتعریف مدیریت شهری و انطباق آن با نحوه مدیریت یک شهر، تعریف دوباره و تازه ای به این مفهوم بدهد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری شامل ساختاری کاملا لیبرالی و جدا از مذهب است هر چند که برخی از معیارها و ارزشهای فرهنگی مبتنی بر فرهنگ غرب در آن دیده و زاییده شده است.

این مسئول افزود: اما باید به این نکته توجه کرد که این مفهوم کاملا غربی با تعریفی که اسلام از شهر دارد درآمیخت و نوعی از مدیریت یک شهر با مفهوم مذهبی ارائه داد که تعریفی نو و تازه در مدیریت یک شهر است.

معاون شهردار  کرج خاطر نشان کرد:بیش از یکصد سال از شکل‌گیری و استقرار نظام مدرن مدیریت محلی شهری در ایران می‌گذرد. که در طول این مدت، نظام مدیریت شهری تحولات مهمی را از نظر رهبری سیاسی و اجرایی در سطح محلی از سر گذرانده است.

برجی خاطر نشان کرد: در این صد سال سه دوره اصلی در تاسیس و تحول نظام مدیریت شهری در ایران قابل تشخیص است که در هر یک از این دوره‌ها اشکال مختلفی از توزیع قدرت میان سطوح مرکزی و محلی حکومت از یک سو و همچنین روابط میان ارکان قانون‌گذاری و اجرایی مشاهده می‌شود.

معاون شهردار کرج اظهار داشت: سومین دوره آن که پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، مهمترین و بیشترین تاثیر را در نظام مدیریتی محلی شهری کشور داشته است.

وی اظهار داشت: یقینا توجه به زیرساختهای مذهبی و فرهنگی برگزفته از اسلام ناب محمدی در توسعه مدیریت شهری می تواند الگویی بسیار مناسب برای سایر کشورها بخصوص کشورهای اسلامی باشد.