جمهوری اسلامی ایران، حفظ محیط زیست را اولویت قرار داده است
جمهوری اسلامی ایران، حفظ محیط زیست را اولویت قرار داده است
علیرغم مشکلات بسیار جدی ای که در حوزه محیط زیست کشور وجود دارد اما جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده حفظ محیط زیست در اولویت قرار گیرد.

دکتر مجید درگی مدیر کل محیط زیست استان البرز با اعلام این مطلب اظهار داشت:بدون ترديد مسأله محيط زيست و چالش هاي جدي در زمينه اتلاف منابع و انرژي، آلودگي هاي آب، خاك و هوا، خشكسالي و گرد و غبار، پسماندها، تخريب جنگل ها و نابودي جانوران، از مهمترين مسائلي هستند كه در دهه پنجم حيات انقلاب اسلامي بايد مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این معضلات به عنوان يك اولويت حساس و حياتي براي كشورمان، در سياستگذاري هاي كلان، تصويب قوانين و اصلاح سبك زندگي به آن توجه داشته باشيم.

این مسئول خاطر نشان کرد: حفاظت از طبيعت و محيط زيست و احترام به عناصر حيات و احساس مسؤوليت در برابر آيندگان، همواره در آموزه هاي ديني و اخلاقي و آيات و روايات بسيار به عنوان يك تكليف الهي و ضمان شرعي مطرح شده است و امروز در نقطه عطف انقلاب اسلامي نيز، اين اصول اجتناب ناپذير بايد در اولويت و سرلوحه تمامي فعاليت هاي علمي و پژوهشي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در كشورمان قرار گرفته و به يك گفتمان جدي مبدل شود.

وی ادامه داد: از این رو يكي از سرفصل ها و توصيه هاي اساسي در بيانيه گام دوم انقلاب كه در پرتو اميد و نگاه خوشبينانه به آينده تبيين شده است، «سبك زندگي» است.

درگی گفت:سبک زندگی موضوعي كه به واسطه غفلت و كم توجهي به آن و ترويج سبك زندگي غربي، زيان هاي جبران ناپذير اخلاقي و اقتصادي به كشور و ملت ما زده و شكي در اين نيست كه تخريب گسترده محيط زيست نيز يكي از پيامدهاي منفي آن است.

این مسئول اضافه کرد: ما امروز در جامعه ايراني به شدت نيازمند اصلاح نگاه مردم و مسؤولان به مسأله محيط زيست و تغيير در رفتار فردي و اجتماعي و توسعه و ترويج قواعد اخلاقي و نهادينه كردن فرهنگ زيست محيطي در جامعه هستيم.

وی تاکید کرد: به گونه اي كه هر شخص خود را ملتزم به حفظ و حراست از اين موهبت هاي الهي بداند، البته تصويب قوانين بازدارنده و كارآمد و مهمتر از آن جديت در اجراي قوانين و ضوابط و رعايت بايدها و نبايدهاي زيست محيطي نيز بسيار مهم و مؤثر خواهد بود.

درگی در پایان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با درکی صحیح از حفظ محیط زیست و توجه به آن تلاش کرده تا در این عرصه توجه جدی به تغییر روش و سبک زندگی داشته باشد تا ضمن حفظ محیط زیست به ارتقای نحوه استفاده از مواهب خدادادی بپردازد.